Как да изпълнявате плащания към бюджета в България и Румъния от Paysera сметка

#

Знаете ли, че чрез Paysera можете да плащате данъчните си задължения към държавния бюджет както в България, така и в Румъния? Ако не - имаме добри новини за Вас. Прочетете тази статия, за да научите всичко за бюджетните плащания чрез Paysera.

Плащания към бюджета в България

За бюджетни плащания в България от лявото меню трябва да изберете Преводи -> Бюджетни плащания - България.

#

1. Ако платецът не е български гражданин и трябва да извърши плащане до българска бюджетна организация (напр. глоба за превишена скорост), наредителят трябва да попълни следните полета в динамичното нареждане за превод:

1.1. Информация за наредителя

 • Задължено лице”: трябва да изберете Друг е задължено лице
 • Име на задължено лице”: въведете име и фамилия на задълженото лице
 • Идентификатор на задължено лице”: изберетеЕГН
 • "ЕИК/ ЕГН/ ЛНЧ код”: въведете “1111111111” – десет цифри

1.2. Информация за получателя 

 • Име”: въведете името на бюджетната организация
 • Сметка”: въведете IBAN сметката на бюджетната организация
 • SWIFT/BIC на банката на получателя”: ще бъде попълнен автоматично от системата, въз основа на информацията от полето Сметка 
 • Банка на получателя”: ще бъде попълнена автоматично от системата, въз основа на информацията от полето Сметка 

1.3. Информация за превод

 • Сума” – въведете сумата
 • Основание” – въведете основанието за плащане

1.4. Допълнителна информация за получателя

 • Тип документ:” – изберете 6 – Постановление за принудително събиране” или 9 - Друго
 • № на документ:” – въведете серийния & номер на документа
 • Дата на документ:” – въведете датата на издаване на документа

Натиснете бутона Продължи в долния десен ъгъл и в следващия прозорец проверете показаната информация. След като прегледате данните, можете да подпишете превода.

2. Ако платецът не е българско дружество и трябва да извърши плащане до българска бюджетна организация (напр. плащане на ДДС), наредителят трябва да попълни следните полета в динамичното нареждане за превод:

#

a. Секция Информация за наредител

 • Задължено лице”: трябва да изберете Друг е задължено лице
 • Име на задължено лице”: въведете името на дружеството
 • Идентификатор на задължено лице”: изберете ЛНЧ
 • ЕИК/ ЕГН/ ЛНЧ код”: въведете Вашия ЕИК

b. Информация за получателя

 • Име”: въведете името на бюджетната организация
 • Сметка”: въведете IBAN сметката на бюджетната организация
 • SWIFT/BIC на банката на получателя”: ще бъде попълнен автоматично от системата, въз основа на информацията от полето Сметка 
 • Банка на получателя”: ще бъде попълнена автоматично от системата, въз основа на информацията от полето Сметка 

c. Информация за превод

 • Код на тип плащане” – въведете кода, съгласно съгласно идентификатора на бюджетната сметка (например: “110000” за плащания на ДДС)
 • Сума” – въведете сумата
 • Основание” – въведете основанието за плащане

d. Допълнителна информация за получателя

 • Тип документ:” – изберете 1 - Декларация или 9 - Други
 • № на документ” – въведете серийния & номер на документа
 • Дата на документ” –въведете датата на издаване на документа
 • Дата от” – въведете началната дата на периода
 • Дата до” – въведете крайната дата на периода

Натиснете бутона Продължи в долния десен ъгъл и в следващия прозорец проверете показаната информация. След като прегледате данните, можете да подпишете  превода.

Плащания към бюджет в Румъния

За бюджетни плащания в Румъния от лявото меню трябва да изберете Преводи -> Банков превод.

#

A. Ако наредителят е физическо лице, което трябва да изпълни плащане към румънска бюджетна организация (напр. местни данъци), трябва да попълни следните полета в динамичното нареждане за превод:

2.3. Информация за наредител

 • Сметка на наредителя : оставете полето както си е.
 • Тип код на наредителя : от падащото меню изберете Код на клиента в информационната система на получателя.
 • Код на наредител : въведете Вашия румънски фискален код (без префикс, само цифри)

2.4. Информация за получателя

 • Име : въведете името на бюджетната организация
 • Сметка : въведете IBAN сметката на бюджетната организация, задължително във формат ROxxTREZ
 • SWIFT/BIC на банката на получателя: ще бъде попълнен автоматично от системата, въз основа на информацията от полето Сметка 
 • Банка на получателя: ще бъде попълнена автоматично от системата, въз основа на информацията от полето Сметка 

2.5. Допълнителна информация за получателя

 • Тип: ако нареждате плащането като физическо лице, изберете ФЛ
 • Идентификатор на получателя: задължително се избира ДДС № на наредителя
 • ДДС № на наредителя: поставете Вашия румънски индивидуален фискален код или личен идентификационен номер (13 цифри)
 • Държава на получателя: choose Румъния
 • Град на получателя: попълнете името на града на данъчната служба
 • Пълен адрес: попълнете Вашия адрес в Румъния

2.6. Информация за превод

 • Сума : въведете сумата
 • Основание : въведете основанието за плащане

Натиснете бутона Продължи в долния десен ъгъл и в следващия прозорец проверете показаната информация. След като прегледате данните, можете да подпишете превода.

B. Ако наредителят е юридическо лице , което трябва да изпълни плащане към румънска бюджетна организация (напр. плащане на ДДС), трябва да попълни следните полета в динамичното нареждане за превод:

#

2.6. Информация за наредителя

 • Сметка на наредителя : оставете полето както е.
 • Тип код на наредителя : от падащото меню изберете Код на клиента в информационната система на получателя
 • Код на наредител : въведете Вашия румънски фискален код (без префикс, само цифри)

2.7. Информация за получателя

 • Име : въведете името на бюджетната организация
 • Сметка : въведете IBAN сметката на бюджетната организация, задължително във формат ROxxTREZ
 • SWIFT/BIC на банката на получателя: ще бъде попълнен автоматично от системата, въз основа на информацията от полето Сметка 
 • Банка на получателя: ще бъде попълнена автоматично от системата, въз основа на информацията от полето Сметка 

2.8. Допълнителна информация за получателя

 • Тип: ако нареждате плащането като юридическо лице, изберете “ЮЛ”
 • Идентификатор на получателя - задължително изберете “ДДС № на наредителя”
 • ДДС № на наредителя: въведете Вашия румънски индивидуален данъчен номер, без префикса “RO” 
 • Държава на получателя: изберете “Румъния”
 • Град на получателя: попълнете града по местонахождение на данъчната служба
 • Пълен адрес: попълнете Вашия адрес в Румъния

2.9. Информация за превод

 • Сума : въведете сумата
 • Основание : въведете основанието за плащане