Всички категории

Какво представлява SEPA превод? Разликата между SEPA и SEPA Instant

SEPA превод

На ежедневен език и когато разговаряме с клиенти, ние обясняваме плащанията чрез SEPA като редовен превод в евро, а SEPA Instant - като спешен превод в евро. Но всъщност какво е SEPA превод? И по какво се различава от SEPA Instant?

Какво е SEPA?

SEPA (Единна зона за плащания в евро) - стандарт за преводи, използван в рамките на Европейския съюз и още няколко държави, които не са част от него. В тази зона преводите в евро се извършват при еднакви условия в страната и извън нея - към друга държава, която е член на SEPA.

Държави от SEPA през 2021 г.

Към момента (януари 2021 г.) SEPA се състои от 36 европейски държави (27 държави от ЕС + 3 от Европейската икономическа зона (ЕИЗ) - Исландия, Норвегия и Лихтенщайн + 6 държави извън ЕИЗ - Обединеното кралство, Швейцария, Ватикан, Монако, Сан Марино и Андора). В този списък има и територии, които принадлежат към изброените държави.

Какво представлява SEPA превод?

SEPA превод – паричен превод от някоя от държавите от SEPA към друга. SEPA преводите се изпълняват към IBAN номера на получателя. Въвеждането на SEPA преводите намали цените за изходящи задгранични преводи в евро, направи ги по-бързи и по-удобни за потребителите.

Каквп представлява превод SEPA Instant?

SEPA Instant (наричан още SEPA Instant кредитен трансфер или SCT Inst) - незабавни преводи в евро, които се изпълняват 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината и достигат до получателя в рамките на секунди.

Към кого мога да наредя превод SEPA Instant?

SEPA Instant преводи се извършват само ако банките наредители и получатели са свързани към схемата SEPA Instant.

В момента почти 3000 банки от 23 държави са част от схемата SEPA Instant и в бъдеще този списък предстои да се разшири, за да свърже всички банки във всичките 36 държави от SEPA и по този начин да премахне географските граници за плащанията в Европа.

Разлики между SEPA и SEPA Instant

  SEPA SEPA Instant
Време за превод До 1 работен ден Незабавно (около 10 сек)
Цена* БЕЗПЛАТНО за физически лица
0,50 EUR за фирми
БЕЗПЛАТНО за физически лица
0,50 EUR за фирми
Дни, в които се извършват преводи Пн-Пт, 8:00 - 20:00 ч. (само през работни дни) UTC+3 24/7/365
Лимити за превод - 100,000 EUR
Къде се изпълняват преводите? Между всички банки в държавите от SEPA (36 държави) Между банките, които са част от схемата SEPA Instant (23 държави)

* Цените в таблицата представляват цени за клиентите на Paysera. Цените в други банки може да се различават.

Как да наредя SEPA превод или превод SEPA Instant от сметка в Paysera?

#

SEPA превод

Ако Вашата държава и държавата на получателя са в зоната на SEPA, преводът автоматично ще бъде изпълнен като SEPA превод и от Ваша страна не е нужно да предприемате допълнителни действия.

Превод SEPA Instant

След попълване на формата за превод проверете дали преводът е маркиран като "Спешен". Ако банката на получателя е част от SEPA Instant, ще видите, че плащането ще бъде изпълнено в рамките на секунди и безплатно (в случай, че сте физическо лице). Ако банката на получателя не е част от SEPA Instant, опцията "Спешен" няма да бъде показана.

Свързани статии