Всички категории

Как да нареждате масови плащания чрез Paysera?

#

Какво представляват масовите плащания?

Масовите плащания позволяват извършването на голям брой парични преводи в местна или чуждестранна валута към различни получатели наведнъж. Използват се най-често от бизнесите при разплащане с доставчици или партньори, при превеждане на работни заплати и други. През платформата на Paysera могат да се изпълняват преводи до над 180 държави и в над 25 различни валути, които Paysera поддържа, сред които BGN, EUR, USD, RON и други. Като потребители на Paysera, компаниите могат да се възползват от незабавни преводи в EUR, които се получават от отсрещната страна за по-малко от 10 секунди!

Предимства

 • Удобство

Чрез масовите файлове намалявате риска от грешки, подготвяте всички преводи наведнъж и сте спокойни, че се изпълняват заедно.

 • Бързина

Нареждате множество преводи за по-кратко време, без да се налага всеки път да въвеждате отделни платежни нареждания с данни за получателите.

Какви са стъпките?

 1. Откриване на сметка в Paysera
  За да се откриете своята безплатна сметка в Paysera е необходимо първо да изтеглите мобилното приложение. Управителят на фирмата или упълномощено лице се регистрира като физическо лице и се идентифицира. След това открива фирмена сметка през онлайн банкирането и попълва необходимите данни за компанията.
 2. Подготовка на масови файлове
  Всички преводи се въвеждат в специален темплейт (transfersforexample.mokesis.xls), който е достъпен тук
  Запазете го и попълнете данните за своите плащания. Имайте предвид, че номерът на трансфера се генерира автоматично.

Задължителните данни за превод са:

 • Дата на създаване и дата на изпълнение на плащането
 • Сметка на платеца (EVP)
 • Име на платеца (както е изписано в системата на Paysera)
 • ЕИК /ЕГН на платеца
 • IBAN на получателя или EVP сметка (за трансфери в системата на Paysera )
 • Име на получателя
 • Сума, валута и основание за трансфера (в един файл може да има само една валута)

Сумите по преводите се вписват както следва: 1 BGN=100 BGN, 1 EUR=100 EUR и т.н.

Когато сте готови, копирайте цялата информация без наименованията на колоните и я поставете в празен текстови файл (в Notepad). Запазете във формат .all files като го наименувате по следния начин: име.mokesis

 1. Качване на файла в системата на Paysera
  Влезте във фирмената си сметка в Paysera чрез онлайн банкирането. От лявото меню изберете Преводи > Качване на файл с преводи.

  Изберете опция MOKESIS кликнете на бутон Импорт.

  Всеки един превод бива означен в отделен ред, който следва да бъде подписан.

  Първи се осчетоводяват преводи, които отнемат най-много време за получаване, последни са вътрешни за системата на Paysera - по EVP номер.

Колко струват масовите преводи?

За изпълнение на масови плащания се прилагат стандартните такси за преводи през платформата на Paysera:

Бюджетни плащания

Чрез Paysera можете да плащате данъчните си задължения към държавния бюджет както в България, така и в Румъния. Вижте подробни инструкции как да нареждате плащания към бюджета тук

#

Как да изпълнявате плащания към бюджета в България и Румъния от Paysera сметка

Знаете ли, че чрез Paysera можете да плащате данъчните си задължения към държавния бюджет както в България, така и в Румъния? Ако не - имаме добри новини за Вас. Прочетете тази статия, за да научите всичко за бюджетните плащания чрез Paysera.

#

Как да планирате плащания в мобилното приложение на Paysera?

В каква степен разчитате на паметта си? Опитвате се да си спомните рождените дати на членовете на семейството? Убедени сте, че никога няма да забравите годишнини? Какво ще кажете за крайните срокове за плащане на сметките? Наем? Кредити и лизинг? Не напрягайте паметта си с мисли за пари – планирайте плащанията в мобилното приложение на Paysera и си позволете да забравите неща, които всъщност нямат толкова голямо значение!

#

Управление на фирмени разплащания с Paysera

Във време на глобализация, почти всяка компания има нужда да извършва плащания към партньори, било то в страната или в чужбина. Тъй като стандартните банкови сметки са основно в една единствена валута, на компаниите, които извършват или получават плащания от партньори в чужбина, се налага да разполагат с различни сметки за различните валути. Това не само звучи, но и наистина е скъпо. В допълнение, процесът по управление на платежните операции става значително по-сложен и времеемък.