PDF
Обратно към списъка

Последна актуализация: 22.01.2016г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Общи разпоредби

1. Тази декларация за поверителност е ДОПЪЛНЕНИЕ към ГЕНЕРАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ и влиза в сила между СТРАНИТЕ от момента на влизане в сила на ГЕНЕРАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ. 

2. PAYSERA уважава правото на лична неприкосновеност и полага всички възможни усилия, за да гарантира сигурността и поверителността на личните данни и друга информация, предоставена и обработвана през този уеб сайт. 

3. С посещението на този уеб сайт и/или използването на информацията и/или услуги, съдържащи се в него, КЛИЕНТЪТ приема, че е запознат и разбира тази декларация за конфиденциалност и се съгласява с нея. Тази Декларация за поверителност не се отнася за други интернет проекти и такива извън интернет, или други продукти или услуги на PAYSERA. PAYSERA си запазва правото за промяна в условията на тази Декларация за поверителност по своя преценка. Ето защо, при посещение на този сайт, Клиентът има отговорността да се увери, че е запознат с най-новата версия на декларацията за поверителност, която се прилага всеки път, когато КЛИЕНТЪТ посещава сайта.

Управление на личната информация

4. Някои от данните, съдържащи се в този сайт, които PAYSERA получава директно от КЛИЕНТА и/или публични информационни системи/регистри, могат да се считат за лични данни и следователно ще бъдат обработени от PAYSERA в съответствие със законодателството на Република Литва и разпоредбите на тази Декларация за поверителност. 

5. Клиентът може да посещава тeзи уеб сайтове, без да предоставя информация за себе си, но ако КЛИЕНТЪТ иска да започне да използва услугите, предлагани от PAYSERA на уебсайта, PAYSERA изисква от Клиента да предостави своя имейл адрес и/или телефонен номер, име и фамилия или името на фирмата, както и друга информация (в зависимост от услугите, които Клиентът иска да използва).

6. Обикновено PAYSERA администрира следните лични данни: име и фамилия, адрес на електронна поща, мобилен телефонен номер, личен идентификационен номер, дата на издаване на документ за самоличност, дата на раждане, снимка, адрес, подпис, IP адрес, както и всяка друга информация, предоставена от КЛИЕНТА на PAYSERA. 

7. Предоставените от КЛИЕНТА данни се обработват със следните цели: идентификация, потвърждение на достоверността на личните данни, сключване, изпълнение и контрол на различни споразумения, разкриване и предотвратяване на изпирането на пари или друга незаконна дейност и т.н. 

8. На този сайт PAYSERA има право и може да използва бисквитки. Бисквитките са малки файлове, изпратени до уеб браузъра на КЛИЕНТА и се съхраняват на твърдия диск на неговия компютър. Бисквитки се изпращат към компютъра на КЛИЕНТА при първото му посещение на сайта. Впоследствие, бисквитки се използват за идентифициране на компютъра на КЛИЕНТА и да се улесни неговият достъп до този сайт или до информацията, съдържаща се в него. КЛИЕНТЪТ се съгласява да се използват бисквитки. Повечето уеб браузъри приемат бисквитките, но Клиентът може да промени настройките на браузъра си, така че бисквитките да не се приемат. В този случай, някои функции може да не работят. 

9. Подобно на много компании, поддържащи и управляващи уебсайт, PAYSERA следи посетителската активност на сайта и събира информация за това колко хора са посетили интернет страницата, какво е името на домейна на сървъра на интернет доставчика на посетителите, и т.н. Тази информация се събира автоматично по време на посещението на уебсайта. Тя помага на управляващите сайта, за да разберат как посетителите използват сайта и позволява да се подобрят услугите, предоставяни от PAYSERA. 

10. Горепосочената информация, съдържаща лични данни на Клиента, няма да бъде предоставяна на трети лица без съгласието на Клиента, освен ако приложимото законодателство не предвижда друго или е необходима за предоставянето на услуги. PAYSERA си запазва правото да наема други лица, по свое усмотрение, когато е необходимо, за извършване на определени дейности от името на PAYSERA. За изпълнение на дейностите, възложени на такива хора, част от информацията на/за Клиента може да бъде предоставена на такива лица. Въпреки това, споменатите лица не могат да използват тази информация за цели, различни от това да изпълняват дейностите, които са им възложени. 

11. Операторът на личните данни, обработвани в този сайт, е PAYSERA, както е определено в ГЕНЕРАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ.

Достъп до лични данни, корекции и отказ

12. Притежателят на личните данни има право да поиска да се запознае с личните данни, съхранявани от PAYSERA, да се запознае как се обработват, както и да поиска да му бъде предоставена такава информация, отнасяща се до него. Данните могат да бъдат предоставяни безплатно веднъж на календарна година, но в други случаи за предоставянето на такива данни може да бъде начислена такса в размер, който не надвишава стойността на предоставянето на данните. 

13. Притежателят на личните данни има право да поиска от PAYSERA да коригира всички негови лични данни безплатно. Притежателят на личните данни има също така правото да откаже да се обработват неговите лични данни и да се разкриват на трети лица, освен когато това е необходимо за предоставяне на услуги.

14. Искане за достъп, корекция и отказ може да бъде изпратено по електронна поща на support@paysera.com. В искането Клиентът трябва да посочи точно своето име, фамилия и потребителско име.

Обработване на данни с цел уведомления към клиента

15. С регистрацията си в системата притежателят на личните данни приема неговите лични данни да бъдат обработвани от PAYSERA с цел възможност за уведомяване, т.е. изпращане на известия за промени в услугите, предоставяни на Клиента, цените и други подробности, споразумения, сключени с клиента и подобни промени, системни съобщения от Paysera и други уведомления, свързани с предлаганите услуги. 

Уеб страници на трети страни

16. PAYSERA не отговаря за осигуряване на защита на личните данни на Клиента на/в интернет страниците на трети лица, дори когато уебсайтове на трети страни са достъпни чрез връзки, представени на този сайт. PAYSERA препоръчва детайлно запознаване с условията за поверителността на всеки уеб сайт, който не е собственост на PAYSERA.

Използване на лога (фирмени знаци)

17. PAYSERA предоставя на Клиента, използващ PAYSERA услугите за търговски цели, възможност да помести в Системата описанията на предоставяните услуги и стоки, продавани от него, без допълнителна такса за периода на валидност на споразумението (ако това не противоречи с приложимото законодателство). PAYSERA има право да изтрие подобно описание и/или лого от Системата или да не го рекламира, без изрично предупреждение и без да посочва причини за това заличаване. 

18.Клиентът, използвайки PAYSERA услуги за търговски и професионални цели, се съгласява неговото име и/или лого да се използват от PAYSERA за директен маркетинг (например, за да покаже, че Клиентът използва услугите, предоставяни от PAYSERA).

Осигуряване на защита на информацията

19. PAYSERA цели да се гарантира максимално ниво на защита на цялата информация, получена от Клиента и от публични информационни системи/регистри. С цел защита на такава информация от неоторизиран достъп, използване, копиране или разпространение, PAYSERA използва различни административни, технически и физически инструменти за защита.

Заключителни разпоредби

20. Тази декларация за поверителност се регулира от законодателството на Република Литва. Всички спорове относно тази декларация за поверителност се решават чрез преговори, а в случай на непостигане на съгласие - в съдилищата на Република Литва. 

21. Терминът „този сайт“, използван в настоящия документ, се отнася до www.paysera.com