Непрекъснато наблюдение

Paysera използва различни системи, които помагат да се наблюдават както самите системни операции, така и операциите, изпълнявани от клиентите.

Данните са криптирани

Комуникационният канал на клиентите с Paysera е кодиран, така че никой не може да прихване прехвърляните данни. Данните за вход в системата и другите данни на клиента се съхраняват отделно от системата Paysera.

Периодично сканиране и одит

Системата Paysera се сканира периодично с помощта на най-съвременните инструменти, а програмният код се проверява с помощта на външни специалисти по сигурност.

Допълнителни инструменти за сигурност

Вие също можете да допринесете за сигурността на Вашата сметка. Можете лесно да зададете няколко мерки за безопасност за вход в системата и изпълнение на преводи.

Идентификация на купувача

При пазаруване от електронни магазини, обозначени с "Проверено от VISA", всяка онлайн покупка се потвърждава допълнително. По този начин системата идентифицира купувача и потвърждава, че той/тя има право да използва разплащателната карта.

Съответствие с изискванията за сигурност на VISA

Разплащателната карта Paysera VISA отговаря на най-високите изисквания за сигурност. Картата е защитена с технологията "3-D защита" (Проверено от VISA), която прави онлайн покупките още по-сигурни.

Лицензирано дружество за електронни париСпециален лиценз за дружество за електронни пари

От 2012 г. Paysera е лицензирано дружество за електронни пари, които има право да извършва дейност, свързана с издаването на електронни пари и предоставянето на платежни услуги в целия Европейския съюз.

Парите са защитени

Всичките средства, прехвърлени към Вашите Paysera сметки, са отделени от средствата на дружеството и не могат да се използват за нуждите на дружеството, да бъдат заемани или инвестирани. Всички пари се съхраняват само в надеждни кредитни институции в Европейския съюз.

Надзор от Национална банка на Литва

Дружеството периодично се проверява и одитира от Национална банка на Литва. Това гарантира прозрачната и иначе безупречната дейност и мониторинг на финансовите показатели.

Международен PCI DSS сертификат за сигурностСертификатът PCI DSS (Стандарт за сигурност на данните при разплащане с платежни карти) е международен стандарт за технологии и процеси за сигурност. Този стандарт за сигурност регламентира изискванията за фирми, които приемат плащания с карти и обработват данни на клиенти. Сертификатът потвърждава, че Paysera отговаря на всички изисквания за сигурност. Системата Paysera има инсталиран стандарта от най-високото 1-во ниво, който се използва за безопасното изпълнение на повече от 6 милиона транзакции с карти на година.

Статистика на нашия сървър