Мобилен електронен портфейл

От сега нататък не е нужно да носите пари в брой, кредитни и дебитни карти. Превеждайте пари по-сигурно и по-лесно с мобилното приложение Paysera. Платете сметката в ресторант, пазарувайте на изложения или върнете дълговете към Ваш приятел.

Безплатни и бързи преводи

Преводите между потребители на Paysera са безплатни и достигат до получателя веднага. Заедно с приложението получавате и безплатна сметка, която може да бъде управлявана чрез системата електронни плащания Paysera.*

По-сигурно от разплащателна карта

Приложението осигурява най-високо ниво на сигурност. Данните, които изпращате и получавате, са криптирани, като по-големите парични преводи могат да бъдат защитени с парола, която отключва парите по сметката на получателя само след като получателят въведе PIN кода.

Преводи към Paysera получател

Изпращането на пари на приятели и семейство е особено лесно. Приложението е свързано с Вашата адресна книга, което означава, че можете просто да изберете email адрес или телефонен номер и да потвърдите превода.

Удобно захранване на сметка

Свържете приложението към разплащателната карта и няма да Ви се налага да се притеснявате за захранването на сметката си. Също така, няма да се налага да носите разплащателната карта със себе си. Захранете своята сметка в брой на POS, които са посочени на картата с локации на Paysera.

Преводи към нов получател

Можете да преведете пари на всеки получател, дори и ако той не е потребител на Paysera. Бенефициентът ще получи съобщение по електронната поща или на телефона, което го информира, че парите ще бъдат заверени по неговата сметка, веднага щом я открие.

Плащане с QR код

Да се плати с приложението е особено лесно. Сканирайте уникалния QR или бар код, който ще намерите в ресторанта или POS и потвърдете сумата на плащането. Не са нужни хартиени разписки или опашки, на които да чакате.


* След като инсталирате приложението, автоматично ще бъде открита разплащателна сметка с лимити, достатъчни за ежедневните плащания между потребителите на Paysera. Можете да увеличите лимитите и да имате достъп до допълнителни възможности на сметката чрез системата за електронни плащания Paysera.