Ръководители на компанията#

Филип Мутафис, изпълнителен директор на Paysera България

Филип Мутафис има над 20 години опит в софтуерния сектор. Член е на УС на Българската Финтех Асоциация, както и на УС на БАСКОМ. Фокусира се върху прилагането на технологични нововъведения в редица компании. През цялата си кариера инициира и участва в иновативни за българския бизнес инициативи - първите интернет лаборатории, e-learning системи, локализиране и внедряване на ERP системи, мобилни решения отпреди ерата на мобилните телефони.

#

Мартин Богданов, председател на Съвета на директорите на Paysera България

Мартин Богданов има повече от 25 години стаж във финансовия сектор. Заемал е ръководни позиции в БНБ и водещи търговски банки в България и Албания. Понастоящем е председател на Съвета на директорите на Paysera България и зам. изпълнителен директор на Paysera LTD, съучредител и съветник към УС на БФА. Работи активно за развитието на финансовия и финтех сектори чрез въвеждане на иновативни услуги и процеси в помощ на клиентите и институциите, подпомага въвеждането на регулаторни промени и добри практики

Tsvetomir Doskov

Цветомир Досков, акционер и член на Съвета на директорите на Paysera Bulgaria

Цветомир Досков е финансов мениджър, бакалавър специалност „Финанси“, магистър „Банково дело“ и „Застраховане“. В последните 30 години заема ръководни позиции в няколко Банки, финансови институции, платежен оператор и Холдинг. Участва в множество бордове и съвети на акционерни дружества и професионални организации, както и в трансформиране на акционерно дружество в публична компания на БФБ.
Завършил успешно над 30 различни управленски курсове, семинари и обучения в сферата на Банковото дело, управление на риска и информационните технологии. От 20 години развива бизнес и оперативни модели и организации на база дигитални решения и технологични софтуерни платформи. Активно участва в професионалния живот и календар в страната на всички финансови форуми, като лектор, водещ или участник в дискусионен панел.

МисияДа бъдем надежден партньор при предоставянето на бързи, удобни и достъпни финансови услуги.

ВизияДа бъде водещо в индустрията мобилно приложение, което предоставя финансови услуги в световен мащаб.

Историята накратко2016
# # Първото изцяло дистанционно откриване на платежна сметка за клиенти в България
2016
# # Първи SEPA преводи за само 0,15 EUR в България, докато тарифата на банките е над 20 EUR
2017
# # Checkout услуга за българските търговци с различни методи за плащане
2018
# # Добавяне на български IBAN към многовалутната платежна сметка
2018
# # Първата компания, предлагаща SEPA Instant плащания на българските клиенти
2018
# # Първото събитие, организирано през платформата Paysera Tickets за българските клиенти и публика
2019
# # Paysera България открива Paysera Румъния като дъщерно дружество
2019
# # Българските клиенти вече могат да извършват бюджетни плащания чрез Paysera
2020
# # Парични операции в партньорство с EasyPay в над 3000 локации в цяла България
2020
# # Paysera предлага онлайн покупка на злато
2020
# # Paysera представя Target 2 плащания на своите клиенти
2021
# # Технология за Open Banking - изпълнение на първите A2A плащания в България
2021
# # Paysera интегрира Apple Pay и Google Pay за своите клиенти
2022
# # Опции за инвестиране чрез партньори в краудфъндинг
2023
# # Достъп кредитни продукти чрез партньори в България
2024
# # Безплатни SEPA и SEPA Instant плащания. Скоро ще бъдат предложени и безплатни местни BGN/RON плащания.

Асоциации и организацииКак растем?Нашите приходи:
#

Paysera предлага дигитални платежни услуги в световен мащаб. Повече от 500 трудолюбиви и талантливи служители работят в компаниите от групата Paysera. Клиентите ни са 1.4 милиона физически лица и 99 000 компании (идентифицирани клиенти).

През 2023 г. клиентите на Paysera Group извършиха повече от 9,6 млн. транзакции в над 20 различни валути. Общата сума на преводите надхвърли 9 милиарда евро.

През 2023 г. българските клиенти извършиха преводи за над 1.34 милиарда лева и държат близо 66 милиона лева по платежни сметки (към 31 декември 2023 г.).