Обратно към списъка

Правила за платежни инструменти

AISV или KMM карта

Свързване на платежния инструмент към сметката

Номерът на задната страна на картата, състоящ се от 8 цифри, се въвежда в Системата в полето за свързване на платежния инструмент. След това се избират Paysera сметката, която ще бъде свързана, и AISV или KMM картата.

Лимити

В Системата Клиентът има възможност да зададе лични лимити за свързания платежен инструмент, като влезе в своя акаунт. Лимитите на платежния инструмент не могат да надвишават лимитите на сметката. Лимитите на платежния инструмент могат да се различават, в зависимост от точката на продажба. Информация за лимитите на платежните инструменти в зависимост от точката на продажба се предоставя в акаунта на Клиента на страницата за свързване на платежния инструмент. Този списък се допълва от Paysera LT, когато се появи нова точка на продажба.

Платежна процедура

Картата трябва да докосне четеца на карти в точката на продажба. Сетълментът се основава на технологията NFC и не изисква допълнително потвърждение. С картата може да се изразходват до 10 евро на ден.

Рег. номера на коли

Свързване на платежния инструмент към сметката

Номерът на регистрационната табела на автомобила без интервали и тирета се въвежда в Системата в полето за свързване на платежния инструмент. След това се избират Paysera сметката, която ще бъде свързана и регистрационния номер на автомобила.

Лимити

Прилагат се стандартните лимити за сметката. Ако са определени лимити, по-ниски от тези на сметката за конкретен платежен инструмент, се прилагат лимитите на платежния инструмент. Лимитите на платежния инструмент не могат да надвишават лимитите на сметката.

Платежна процедура

Превозното средство доближава бариерата, камера разпознава регистрационния номер и бариерата се вдига. Когато автомобилът е на паркинга, таксите за паркиране се удържат автоматично за всеки определен период от време. При напускане на паркинга камерата отново разпознава номера, бариерата се вдига и удържането на такси за паркиране се преустановява. Чрез свързването на регистационния номер на превозното средство с номера на сметката водачът се съгласява, че за този вид транзакции няма да се изисква потвърждение на плащането.