Колко струват 10 превода в евро?#
Преводи в банки към европейски държави, в които националната валута е евро, средно струват 0,15 евро. Сравнете цените за 10 превода в евро от определени банки, когато типът превод е SEPA.
#
Преводи към държави, в които националната валута не е евро може да струват от 1 евро и да достигнат дори до 100 евро. Сравнете цените за 10 превода в евро към други държави от конкретни банки.

Къде трябва да обменя пари при извършване на превод?#
Желаете да преведете 1000 USD към получател, който има банкова сметка в банка в ЕС. Получателят желае да получи парите в евро.


 

#
Желаете да преведете 1000 PLN към получател, който има банкова сметка в банка в ЕС. Получателят желае да получи парите в евро.

#
Желаете да преведете 1000 EUR към получател, който има банкова сметка в канадска банка. Получателят желае да получи парите в EUR.

#
Желаете да преведете 1000 GBP към получател, който има банкова сметка в банка в ЕС. Получателят желае да получи парите в евро.

Валутният курс?#
Обменяте валута: 50 000 PLN към EUR.

#
Обменяте валута: 10 000 GBP към USD.