ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Paysera e глобална онлайн платформа за дигитални платежни услуги за физически и юридически лица. Групата включва партньорска мрежа в: Литва, Латвия, Естония, България, Румъния, Албания, Косово, Украйна и Грузия.

Клиентите на групата са 1.4 млн. физически лица и 99 хил. Компании.

ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА „ПЕЙСЕРА БЪЛГАРИЯ“ АД

Настоящото първично предлагане на пазар за растеж “BEAM” е за обикновени акции на „Пейсера България“ АД. „Пейсера България“ АД притежава 95% от Paysera Romania SRL. Дружествата в България и Румъния оперират в партньорство и под лиценза за Дружество за Електронни Пари на Paysera Литва.

Основната цел на първичното предлагане е покриване на капиталовите изисквания за лицензиране от местния регулатор, както и засилване и разширяване на дейността.

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Filip Mutafis

Филип Мутафис
Основател и Изпълнителен Директор

Съосновател, мажоритарен акционер, член на СД и изпълнителен директор на Paysera България и Румъния.
Директор за България на дружеството за колективно финансиране Heavy Finance
Основател и управляващ партньор в множество технологични компании: Dynamic Solutions, Балкан Сървисис ООД
Член на УС на Българската Асоциация на Софтуерните Компании , Българската Финтех Асоциация, Българо-Румънската Търговско
Промишлена Палата

Martin Bogdanov

Мартин Богданов
Акционер и Председател на СД

Зам. изпълнителен директор на Paysera Network
Съосновател и изпълнителен директор на Пейсера България АД (2016-2023)
Управлявал и заемал ръководни длъжности в Юробанк, Алфа банк, Общинска банка, FIBank Albania
Дългогодишен опит в БНБ
Съветник към УС на БФА
Член на НС на Асоциация на индустриалния капитал в България

Tsvetomir Doskov

Цветомир Досков
Акционер, член на СД

Съосновател, съдружник и изпълнителен директор на Сирма Бизнес Консултинг и член на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг АД.
Над 30 годишен опит в  секторите финанси, застраховане, банки, разплащания и регулаторна отчетност.
Дългогодишен опит на ръководни позиции в банковия сектор:  УниКредит Булбанк, Allianz, HVB Bank Biochim, Хеброс Банк и БНБ.

main

Paysera България организира серия от събития с цел популяризиране на първичното предлагане:

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

„Пейсера България“ АД
ул. „Ами Буе“ №84, етаж 4,
София 1612, БЪЛГАРИЯ
+359 882 00 89 41
[email protected]
www.paysera.bg
#