Съвместни администратори на лични данни

Координатор на мрежата на Paysera

Държава: Обединено кралство
Име: Paysera Ltd
Фирмен код: 10001367
Адрес: 38 Ridding Lane, Greenford, England, UB6 0JY
E-mail: dpo@paysera.com

Други държави:

Държава: Литва
Име: Paysera LT, UAB
Фирмен код: 300060819
Адрес: Pilaitės pr. 16, Vilnius
E-mail: dpo@paysera.lt
Телефон: +370 5 207 1558

Държава: България
Име: Пейсера България АД
ЕИК: 206181036
Адрес: България, гр. София бул. "Акад. Иван Евстратиев Гешов" No 40, ет. 5
E-mail: dpo@paysera.bg
Телефон: +359 2 494 97 70

Държава: Латвия
Име: SIA Paysera Latvia
Фирмен код: 40103996450
Адрес: Lāčplēša 88, Riga, LV-1003, Latvia
E-mail: dpo@paysera.lv
Телефон: +371 67881518

Държава: Косово
Име: Paysera Kosova SH.P.K.
Фирмен код: 811301473
Адрес: Str. Hajdar Dushi, Entrance 2, No 2, Prishtina
E-mail: dpo@paysera-ks.com
Телефон: +383 38 607 607

Държава: Албания
Име: Paysera Albania SH.P.K.
Фирмен код: M01608007N
Адрес: Албания, Тирана, ул. Fadil Rada, Pallati Donika, Kati i tretë
Имейл: support@paysera.al
Телефон:  +355 44 500 800