Инструкции за ползването на логото на Paysera

Преди да изтеглите логото на Paysera, моля прочетете инструкциите за ползване на логото. Уверете се, че сте изтеглили правилното лого, в зависимост от целта на използване.

📜 Изтеглете инструкциите за ползване на логото на Paysera (.pdf, 213 KB)

📥 Изтеглете документ с различни формати на логото на Paysera (.zip, 764 KB)