Инструкции за ползването на логото на Paysera

Преди да изтеглите логото на Paysera, моля прочетете инструкциите за ползване на логото. Уверете се, че сте изтеглили правилното лого, в зависимост от целта на използване.

Инструкции за ползването на логото на Paysera (.pdf, 1,58 MB)

Логото на Paysera е налично в следните формати

Име Формат Размер, Kb Изтегляне
Paysera_CMYK_logotype_printing .pdf 9 Изтегляне
Paysera_logotype_internet .gif 57 Изтегляне
Paysera_logotype_internet .png 62 Изтегляне
Paysera_logotype_internet .jpeg 2210 Изтегляне
Paysera_RGB_logotype .eps 603 Изтегляне