Инструкции за ползването на логото на Paysera

Преди да изтеглите логото на Paysera, моля прочетете инструкциите за ползване на логото. Уверете се, че сте изтеглили правилното лого, в зависимост от целта на използване.

📥 Paysera logo