Приходи от всяка препоръка

Вие ще получите 10% от печалбата, генерирана от всеки клиент на Paysera, който е бил препоръчан от Вас.

Сумата зависи от резултатите

Колкото повече Ваши приятели използват нашите услуги, толкова по-голям доход ще получавате. Осигурете поне 3 печеливши препоръки и започнете да получавате бонуси.

Неограничени бонуси

Няма ограничения за бонусите, които получавате. Вие получавате толкова, колкото спечелите.

Вижте бонусите, които получавате

На 10-то число всеки месец ще виждате сумата, който сте спечелили през предходния месец, която ще бъде заверена по Вашата безплатна Paysera сметка.

Програма от отворен тип

Бонуси се плащат за неопределен период от време и са гарантирани поне за първите 12 месеца от генерирането на приходи и активност на клиента, препоръчан от Вас. Всичко, което трябва да направите, е да влезете в своя Paysera акаунт поне веднъж месечно до 10-то число на текущия месец.

Управлявайте своите пари веднага

Можете да управлявате Вашия доход от Партньорската програма, веднага след като го получите.