Такси за услуги, свързани с движението на средства по сметката

Тази услуга информира Вашата система за движението на средства по сметката Ви. Титулярът на сметката ще получи уведомление за извършено или получено плащане по най-удобния за него начин:

  • чрез електронна поща,
  • чрез SMS съобщение,
  • директно към информационната система (URL).

Символичната цена за SMS съобщения покрива разходите за поддръжка на системата. Макар и по-малко, отколкото в повечето банки, за услугата за URL съобщения ние таксуваме 0,09 евро с цел да насърчим клиентите да използват услугата за получаване на плащания, която предлагаме, която е и по-удобна и има повече налични функции.

Услуга Такса
Активация на услугата Безплатно
Уведомление чрез email Безплатно
Уведомление чрез SMS съобщение 0,02 EUR*
Уведомление чрез адрес на уеб сайт (URL) 0,09 EUR
 

* Цената на SMS съобщението се калкулира съгласно цените на услугите на LightSMS.