Такси за услуги, свързани с движението на средства по сметката

(с изключение на клиенти на Paysera Bank Georgia)

Тази услуга информира Вашата система за движението на средства по сметката Ви. Титулярът на сметката ще получи уведомление за извършено или получено плащане по най-удобния за него начин:

  • чрез електронна поща,
  • чрез SMS съобщение,
  • директно към информационната система (URL).

Символичната цена за SMS съобщения покрива разходите за поддръжка на системата. Макар и по-малко, отколкото в повечето банки, за услугата за URL съобщения ние таксуваме 0,09 евро с цел да насърчим клиентите да използват услугата за получаване на плащания, която предлагаме, която е и по-удобна и има повече налични функции.

Услуга Такса
Активация на услугата Безплатно
Уведомление чрез email Безплатно
Уведомление чрез SMS съобщение 0,02 EUR*
Уведомление чрез адрес на уеб сайт (URL) 0,09 EUR
 

* Цената на SMS съобщението се калкулира съгласно цените на услугите на LightSMS.

Такси за известия за клиенти на Paysera Bank Georgia

Услуга Такса
Такса за активиране на услуга Безплатно
Известие чрез имейл Безплатно
Известие чрез SMS 0.05 GEL1
Известие чрез адрес на уебсайт (URL) 0.15 GEL2
 

1. Цената на кратко съобщение се изчислява в съответствие с ценоразписа на LightSMS.

2. Цената по подразбиране е 0,09 EUR. За да получите цена от 0,15 GEL, моля, свържете се с Центъра за поддръжка на клиенти.