Превод за получаване на суми в брой

Тип наредител Банка на получателя/локация Държава на наредителя Държава на получателя Такса Валута Приет за изпълнение Парите достигат банката/локацията на получателя
Физически лица Globus Bank В световен мащаб, с изключение на забранени държави Повече информация... Украйна (няма фиксирана такса) 2,3% от сумата на превода EUR 24/7/365 до 10 минути
Физически лица PrivatBank В световен мащаб, с изключение на забранени държави Повече информация... Украйна (няма фиксирана такса) 2,3% от сумата на превода EUR 24/7/365 до 10 минути

Globus Bank: отмяна на превод – 2 EUR; разследване на превод – 2 EUR
PrivatBank: отмяна на превод – 2 EUR