Такси за Paysera разплащателна карта

Управление на карта

Paysera предоставя всички обичайни картови услуги, освен ако не са налице технически възможности или такива услуги няма да доведат до неоправдано повишаване на цената на картата, тъй като повечето картови услуги се предлагат на себестойност, т.е. включват само таксите, които са начислявани от нашите партньори.

Услуга Такса
Издаване на карта за физически лица 3,00  EUR (от 3 до 10 EUR за граждани извън ИЗ)
Издаване на карта за юридически лица 5,00 EUR
Доставка на карта В зависимост от избрания тип доставка (+такса за издаване на карта)
Експресно издаване на карта Не е приложимо
Активиране на карта (чрез Интернет) Безплатно
Месечна такса за първата карта (платена авансово за идващия месец) 0,50 EUR
Месечна такса за втора (и всяка следваща) карта (когато картата е свързана със същата сметка, като първата) Безплатно
Анулиране на поръчка на карта или отказ от поръчана карта 3,00 EUR
Отказ от активирана карта Безплатно
Замяна на карта (изгубена карта) Цената е същата като тази за поръчване на нова карта
Плащане в магазини в държави от ЕС в EUR Безплатно
Плащане в магазини в България в BGN Безплатно
Плащане в магазини в държави от ЕС в друга валута 0,10 EUR + 0,70 %*
Плащане в магазини извън ЕС в друга валута 0,10 EUR + 1,20 %*
Отмяна на плащане поради грешка на платеца 10,00 EUR
Застраховка срещу злополуки Не е приложимо
Карта с персонализиран дизайн Не е приложимо

Операции в брой на ATM устройства

Име на услуга Такса
Теглене на пари в брой в държави от ЕС (Евро зона) в EUR 1,00 EUR
Теглене на суми в България в BGN 1,00 EUR
Теглене на пари в брой в държави от ЕС в друга валута 1,00 EUR + 1,80 %*
Теглене на пари в брой в държави извън ЕС във всички валути 1,50 EUR + 1,80 %*
Депозит в брой Не е приложимо
Проверка на баланс 0,30 EUR

Лимити за операции

Услуга Такса
Дневен лимит за транзакции 10 000 EUR
Дневен лимит за теглене на суми в брой 600 EUR

*Такса за обмяна на валута в процент от курса на VISA.

Допълнителна информация

  • Валидността на картата е 4 години.
  • Баркодът, отбелязан на картата, се използва за захранване на сметката в обозначените локации на партньорите в Литва.
  • След изтичане на срока нова карта се поръчва автоматично, ако през последните три месеца е извършена поне една транзакция с картата.
  • Издател на картата - Contis Financial Services LTD със седалище: Navigation House, Belmont Wharf, Skipton, North Yorkshire, BD23 1RL, Англия, идентификационен код 06085862, оторизиран от Агенцията за Финансов контрол да издава електронни пари (регистрационен номер 900025).
  • Когато теглите пари в EUR, изберете "Продължи без превалутиране", в противен случай ще бъдете таксувани с допълнителни такси за превалутиране. Тъй като разплащателната карта на Paysera е издадена в Обединеното кралство, се показва опция за превалутиране и банкоматът Ви предлага автоматично да изтеглите суми в британски лири (GBP).