Такси за разплащателна карта Visa

Управление на карта

Предоставят се всички обичайни картови услуги, освен ако не са налице технически възможности или такива услуги биха увеличили неоправдано цената на картата, тъй като повечето картови услуги се предлагат на себестойност, т.е. включват само таксите, които са начислявани от нашите партньори.

Услуга Такса
Издаване на карта за физически лица БЕЗПЛАТНО за граждани на Литва, Латвия, Естония и Украйна

3,0020,00 EUR
Издаване на карта за юридически лица БЕЗПЛАТНО за фирми, регистрирани в България, Румъния, Литва, Латвия, Естония и Украйна

5,00 EUR
Доставка на карта Безплатно чрез непрепоръчана поща в Литва, Латвия и Естония или в зависимост от избрания вид доставка (+ такса за издаване на карта)
Експресно издаване на карта Не се предлага
Активиране на карта (чрез Интернет) Безплатно
Месечна такса за първата карта (платена авансово за идващия месец) 1,00 EUR
Месечна такса за втора (и всяка следваща) карта (когато картата е свързана със същата сметка, като първата) Безплатно
Анулиране на поръчка на карта 3,00 EUR
Отказ от активирана карта Безплатно
Замяна на карта (ако е изгубена) Цената е същата като тази за поръчване на нова карта
Плащане в магазини в държави от ЕС в EUR Безплатно
Плащане в магазини в България в BGN Безплатно
Плащане в магазини в държави от ЕС в друга валута 0,10 EUR + 0,70 %*
Плащане в магазини извън ЕС в друга валута 0,10 EUR + 1,20 %*
Застраховка срещу злополуки Не се предлага
Карта с персонализиран дизайн Не се предлага

Операции в брой на ATM устройства

Услуга Такса
Теглене на суми в брой в държави от ЕС (еврозоната) в EUR 1,00 EUR
Теглене на суми в брой в България в BGN 1,00 EUR
Теглене на суми в брой в държави от ЕС във валута, различна от EUR, или в EUR в държави извън ЕС (еврозоната) 1,00 EUR + 1,80 %*
Теглене на суми в брой в държави извън ЕС във всички валути 1,50 EUR + 1,80 %*
Депозиране на сума в брой Не е приложимо
Проверка на баланс 0,30 EUR

Лимити за операции

Услуга Лимит
Дневен лимит за транзакции 10 000 EUR
Дневен лимит за теглене на суми в брой 600 EUR**
Плащане на бензиностанции на самообслужване в Литва, Латвия и Естония до 3 транзакции на ден
минимална сума на една транзакция – 1,00 EUR

*Такса за обмяна на валута в процент от курса на Visa.

** Максималният дневен лимит за теглене с карта Visa може да бъде увеличен до 2000 EUR. Ако е нужно да промените лимита за теглене на Вашата карта, моля свържете се с отдел "Обслужване на клиенти".

Допълнителна информация

  • Валидността на картата е 4 години.
  • Баркодът, отбелязан на картата, се използва за захранване на сметката в обозначените локации на партньорите в Литва.
  • След изтичане на срока нова карта се поръчва автоматично, ако през последните три месеца е извършена поне една транзакция с картата.
  • Издател на картата – “Finansinės paslaugos Contis ” UAB (фирмен код 304406236, регистрирано в Регистъра на юридическите лица на Република Литва, със седалище в Литва, гр. Вилнюс, ул. Гедимино № 20). “Finansinės paslaugos Contis ” UAB притежава лиценз за дружество за електронни пари № 53 от 23.07.2019 г., издаден от Централна банка на Литва, която действа като надзорен орган и се намира на адрес: Литва, гр. Вилнюс, LT-01103, ул. Гедимино № 6, телефон +370 800 50 500.
  • Когато теглите пари в EUR, изберете "Продължи без превалутиране", в противен случай ще бъдете таксувани с допълнителни такси за превалутиране. Тъй като разплащателната карта Visa е издадена в Обединеното кралство, се показва опция за превалутиране и банкоматът Ви предлага автоматично да изтеглите суми в британски лири (GBP).