Обратно към списъка

Такси за допълнителни услуги, свързани с преводи

Услуга Такса
Заверяване на парични средства по сметката, съгласно инструкциите Безплатно
Такса за невалидно захранване на сметка в евро от банка, различна от тази, посочена в инструкциите 0,41 EUR
Такса за невалидно захранване на сметка, когато е извършено с некоректно основание за превод, което не е в съответствие с инструкциите 1,00 EUR
Такса за невалидно захранване на сметка, когато е извършено в различна валута (с изключение на евро) и/или банка, различна от тази, посочена в инструкциите 1,00 % от сумата на превода,
но не повече от 13,03 EUR + действителните банкови разходи
Такса за възстановяване на средства, когато плащането не може да бъде заверено по сметката на получателя (например поради некоректни данни за плащането) 1,00 EUR + действителните банкови разходи
Уточняване на данни/отмяна***/проверка на международен превод, когато преводът вече е излъчен от системата Paysera 1,45 EUR + действителните банкови разходи
(from 10,00 EUR up to 80,00 EUR)*
Отмяна на SEPA превод** 2,00 EUR (когато все още не е излъчен от Paysera)
10,00 EUR (когато е излъчен от Paysera)
Отмяна на спешен превод в EUR в Литва** 1,45 EUR + действителните банкови разходи (от 0,29 EUR до 29,00 EUR)*
Потвърждение за извършване на международен превод от банката кореспондент или предоставяне на копие от уведомлението (SWIFT копие) от 10,00 EUR до 20,00 EUR
Такса на информационна система на ограниченията на паричните потоци (PLAIS) 1,02 EUR + 0,15 EUR (Paysera
такса за принудителен дебит)

* Цената зависи от таксите, прилагани от банката кореспондент.

** В случай на отмяна на превод: срокът за възстановяване на суми зависи от потвърждението на получателя за връщането на средствата. Връщането на средства може да отнеме до един месец (SEPA - до 10 дни). Може да не бъде възстановена цялата сума, това зависи от банката на получателя и/или таксите, начислени от банките кореспонденти. Комисионната за иницииране на отмяна на превод се начислява винаги.

Обратно към списъка