Такси за допълнителни услуги, свързани с преводи

Повечето услуги на Paysera се предоставят на клиентите в размера на тяхната себестойност. Обикновено себестойността включва само таксите, начислявани от нашите партньори, но понякога предоставянето на услуги изисква и много човешки ресурси и това налага допълнително таксуване.

Услуга Такса
Заверяване на парични средства по сметката, съгласно инструкции Безплатно
Такса за невалидно захранване на сметка при некоректно попълнено основание за превод (не в съответствие с инструкциите) 1,00 EUR
Такса за невалидно захранване на сметка, когато е извършено във банка, различна от посочената в инструкциите 1,00 % от сумата на превода,
но не повече от 13,03 EUR + реалните банкови разходи
Такса за възстановяване на средства, когато плащането не може да бъде заверено по сметката на получателя (напр. поради некоректни данни за плащането) 1,00 EUR + реалните банкови разходи
Уточняване на данни/отмяна**/проверка на международен превод, когато преводът вече е излъчен от системата на Paysera 1,45 EUR + реалните банкови разходи
(от 10,00 EUR до 80,00 EUR)*
Отмяна на SEPA превод** 2,00 EUR, когато все още не е излъчен от системата на Paysera
10,00 EUR, когато преводът е излъчен от системата на Paysera, но не са изминали 10 календарни дни от момента на излъчването му
21,45 EUR, когато преводът е излъчен от системата на Paysera и са изминали 10 календарни дни от момента на излъчването му
Отмяна на спешен превод в EUR в Литва** 1,45 EUR + реалните банкови разходи (от 0,29 EUR до 29,00 EUR)*
Потвърждение за изпълнение на международен превод от банката кореспондент или предоставяне на копие от уведомлението (копие от SWIFT) от 10,00 EUR до 20,00 EUR
Такса на информационната система за ограничаване на парични средства (PLAIS) Такса на информационната система + 1,00 EUR
(такса на Paysera за принудителен дебит)

* В случай на отмяна на превод: срокът за възстановяване на суми зависи от потвърждението на получателя за връщането на средствата. Връщането на средства може да отнеме до един месец (за SEPA преводи - до 10 дни). Може да не бъде възстановена цялата сума - банката на получателя и/или банките кореспонденти може да начислят такси. Комисионната за иницииране на отмяна на превод се начислява винаги.

** Цената зависи от таксите, прилагани от банката кореспондент.