Обратно към списъка

Такси за заверяване на преводи

Тази таблица се отнася само за онези банки, които прилагат такси за заверяване на парични средства. Банки, които не са посочени в таблицата, не прилагат никакви такси за заверяване.
Държава Банка на получателя Банка на наредителя Валута Такса
Обединено кралство Всички банки в страната Всички банки в страната GBP 3,00 EUR
Унгария Райфайзен Всички банки в страната HUF 25,00 HUF
Норвегия DNB Bank Всички банки в страната NOK 2,00 NOK
Норвегия SEB Всички банки в страната NOK 4,00 NOK
Финландия SEB Всички банки в страната EUR 0,25 EUR
Обратно към списъка