Такси за заверяване на превод

Захранването на Вашата Paysera сметка е безплатно, освен когато входящото плащане се изпълнява чрез системата TARGET2. В такъв случай ще бъде начислена такса за заверяване в размер на 3,00 EUR.

Освен това, понякога банката на наредителя начислява допълнителна такса за превода. Тъй като това зависи от много фактори, като държавата, валутата и банката на наредителя, можете да видите таксата само чрез генериране на инструкции за превод.

За да се информирате каква такса ще бъде приложена във Вашия случай, моля влезте в своя Paysera акаунт и от менюто вляво изберете "Захранване на сметка" (1). В новия прозорец изберете държавата (2) и валутата (3) на превода и кликнете върху "Актуализация на инструкции" (4).

#

Системата ще Ви покаже списък с банките, от които можете да захраните своята Paysera сметка. След като изберете банка (1) и въведете сумата на превода в полето под списъка, системата ще покаже комисионната(2) за заверяване на паричните средства.

#