Обратно към списъка

Получаване на плащания чрез оператори (чрез SMS)

Тъй като в различните държави се прилагат различни данъци, различни са както операторите, така и валутата, за съответните държави се посочва процент след приспадане на ДДС и стойност в национална валута. 

В зависимост от месечната сума на натрупаните пари се прилага различен процент. Сумата се изчислява съобразно парите, похарчени от потребителите, тъй като тази сума не зависи от Вашия процент. Има три нива, посочени в таблици. I - когато сумата е по-малка от 289,62 EUR, II - между 289,62 EUR  и 868,86 EUR, III - над 868,86 EUR

Процентът може да бъде различен от този в таблицата по-долу, ако Вашето Споразумение за услуги предвижда друго. 

Ето защо полученото съобщение може да бъде отменено, независимо от лимитирания период и държава. Ние винаги информираме правоохранителните органи и операторите за престъпни действия. 

Към момента ние покриваме 52 държави (кликнете върху името на държавата, за да прегледате условията и цените):