Управление на сметка и идентификация на физически лица

Таксата за управление на сметка се начислява само когато клиентът изобщо не използва сметката за период от поне 2 години. Тази такса се използва за покриване на административните разходи на неизползваната сметка, докато сметката остане без налични средства и бъде закрита автоматично. Клиентът винаги бива информиран на всичките ни известни имейл адреси за таксата, която ще бъде начислена.

Услуга Такса
Откриване или закриване на сметка в системата безплатно
Откриване или закриване на сметка в офис на Paysera 3,00 EUR
Управление на сметка безплатно
Управление на сметка, когато клиентът не е влизал в своята сметка и не е извършил поне една платежна операция в рамките на 2 години* 2,00 EUR
Годишна лихва за съхранение на средства по Paysera сметка, ако съхраненяваната сума надвишава 10 000 EUR -0,50 % от надвишената сума**
*Цените са в сила от 1-ви март 2017 г. Ако сметката е без налични средства или средствата са изчерпани след таксите, сметката ще бъде закрита. Клиентът ще бъде информиран 2 седмици преди сметката да бъде таксувана и още веднъж преди закриването на сметката.
**Таксата се изчислява спрямо усреднената стойност на паричните средства по сметката за календарен месец и се удържа веднъж месечно.

Идентификация на клиент

Идентификацията е необходима за достъп до всички възможности на Paysera сметка. Всеки избран метод за идентификация е безплатен.

Метод за идентификация на клиент Важна информация
Идентификация на клиент в офис на Paysera Трябва да предоставите лична карта или паспорт.
Идентификация на клиент чрез качване на документи за самоличност в системата Ще можете да сканирате документите си за самоличност (лична карта или паспорт), необходими за идентификация с мобилното приложение на Paysera
Бихме искали да обърнем внимание на факта, че при предоставянето на нашите услуги се ръководим от подхода за оценка на риска и се стремим да прилагаме правилно принципа „Опознай своя клиент“, поради което преди откриване на Paysera сметка може да Ви помолим да предоставите допълнителни документи и/или писмени обяснения, различни от посочените по-горе.След като клиентът (потребителят) прекрати Генералното споразумение, остатъкът по сметката му може да бъде преведен по банкова сметка (в банка в Литва), открита на името на клиента, или да се изплати в брой в офиса на "Paysera LT" UAB, находящ се в гр. Вилнюс, ул. Pilaitės № 16.