Такси по държава и категории на Paysera проект

Такси за получаване на плащания в България

# Крайната комисионна, която се удържа се формира от: % комисионна на банката според платежния метод + % комисионна на Paysera за съответната категория проект.
Тип плащане Описание Процент Минимална такса Максимална такса Фиксирана такса

Услуга Paysera BankLink
Няма резервация на плащане. 1,0 % - 0,40 EUR -

Експресбанк 
Инструкции за превод - Съветник 
Няма резервация на плащане. 1,00 % 0,10 BGN 2,00 BGN -

Алианц Банк 
Инструкции за превод - Съветник 
Няма резервация на плащане. 1,00 % 0,10 BGN 2,00 BGN -

Обединена българска банка 
Инструкции за превод - Съветник 
Няма резервация на плащане. 1,00 % 0,10 BGN 2,00 BGN -

Пощенска банка 
Инструкции за превод - Съветник 
Няма резервация на плащане. 1,00 % 0,10 BGN 2,00 BGN  -

Разплащателни карти
Повече информация... от 0,8 % - - -

Система Webmoney
Резервация на плащане – 1ч.
Може да се активира само за юридически лица, които не са регистрирани в каталога Megastock. Спазването на условията за ползване на Webmoney е задължително.
0,8 %  0,01 USD 50,00 USD -

Допълнителни системи
Резервация на плащане - 24 ч.
Активират се по заявка и отделно от останалите методи на плащане.
 
Повече информация...
от 0,3 % - - -