Такси за получаване на плащания в България

# Крайната комисионна, която се удържа се формира от: % комисионна на банката според платежния метод + % комисионна на Paysera за съответната категория проект.

Услуга по иницииране на плащане (УИП)

Тип плащане Описание Процент Минимална такса Максимална такса Фиксирана такса

ING Услуга по иницииране на плащане
Плащането се заверява в рамките на 3-5 мин. (Плащането се заверява до 1 работен ден*)
Повече информация...
0,35 % - 0,50 EUR -

Пощенска банка Услуга по иницииране на плащане
Плащането се заверява в рамките на 3-5 мин. (Плащането се заверява до 1 работен ден**)
Повече информация...
0,35 % - 0,50 EUR -

DSK Bank OTP GROUP Услуга по иницииране на плащане
Плащането се заверява в рамките на 3-5 мин. (Плащането се заверява до 1 работен ден*)
Повече информация...
0,35 % - 0,50 EUR -

United Bulgarian Bank Услуга по иницииране на плащане
Плащането се заверява два пъти дневно в работни дни: 9:00 ч. и 18:30 ч.
Повече информация...
0,35 % - 0,50 EUR -

*Ако автоматизираната УИП (услуга по иницииране на плащане) е неуспешна поради технически проблеми в Paysera или избраната банка, на наредителя ще бъдат предоставени инструкции за извършване на плащането.
Тъй като плащането ще се извърши между банки от различни държави в SEPA, то ще бъде заверено в рамките на 1 работен ден.

** Ако автоматизираната УИП (услуга по иницииране на плащане) е неуспешна поради технически проблеми в Paysera или избраната банка, на наредителя ще бъдат предоставени инструкции за извършване на плащането.
Тъй като плащането ще се извърши между различни банки в България, то ще бъде заверено в рамките на 1 работен ден.

Услуга Bank Link и други платежни методи

Тип плащане Описание Процент Минимална такса Максимална такса Фиксирана такса

Paysera Услуга Bank Link
Няма резервация на плащане.
Таксата ще бъде възстановена на клиента на Paysera като cashback за покупката.

Плащането се заверява в рамките на 1 мин.
1,0 % - 0,50 EUR -

Expressbank 
Инструкции за превод - Съветник 
Няма резервация на плащане.
Плащането се заверява в рамките на 1 ден
0,35 % - 0,50 EUR -

Allianz Bank 
Инструкции за превод - Съветник
Няма резервация на плащане.
Плащането се заверява в рамките на 30 мин.
0,35 % - 0,50 EUR -

United Bulgarian Bank 
Инструкции за превод - Съветник
Няма резервация на плащане.
Плащането се заверява два пъти дневно в работни дни: 9:00 ч. и 18:30 ч.
0,35 % - 0,50 EUR -

Eurobank 
Инструкции за превод - Съветник
Няма резервация на плащане.
Плащането се заверява в рамките на 30 мин.
0,35 % - 0,50 EUR  -

Fibank 
Инструкции за превод - Съветник
Няма резервация на плащане.
Плащането се заверява в рамките на 30 мин.
0,35 % - 0,50 EUR  -

Разплащателни карти
Повече информация...
Плащането се заверява в рамките на 1-3 мин.
от 0,8 % - - -

Система Webmoney
Резервация на плащане - 1 ч.
Може да се активира само за юридически лица, които не са регистрирани в каталога Megastock. Спазването на условията за ползване на Webmoney е задължително.

Плащането се заверява в рамките на 1-3 мин.
0,8 %; 0,01 USD 50,00 USD -

Допълнителни системи
Резервация на плащане - 24 ч.
Активират се по заявка и отделно от останалите методи на плащане.
 
Повече информация...
от 0,3 % - - -