Такси за получаване на плащания с банков превод и други системи

# Крайната комисионна, която се удържа се формира от: % комисионна на банката според платежния метод + % комисионна на Paysera за съответната категория проект.
Разгледайте специалното ни предложение за първите 3 месеца тук.

Наличните платежни методи и комисионни според държавата

+

Категории на Paysera проекти и такси

Видовете търговци се разделят в няколко категории в зависимост от риска. Това се прави с цел намаляване на риска по отношение на репутацията на Paysera, както и допълнителни правни разходи в случай на евентуални спорове. Таксите за съответния проект намаляват автоматично при по-голям брой транзакции и обем на плащания. 

Уебсайтове за търговия с физически стоки: дрехи, обувки, парфюми, домакински уреди, бижута и други стоки (с изключение на стоки, разпределени към 3-та категория). Туристически агенции, застрахователни компании и уебсайтове на организации за социално подпомагане, признати в световен мащаб или на национално ниво, също могат да бъдат причислени към тази категория (УНИЦЕФ, Червеният кръст и т.н.).
Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

За първите три месеца,
независимо от оборота (за първите 3 стъпки)

0,50 % 0,30 EUR + 0,12 EUR

0 - 1 000 EUR
до 100 операции

0,60 % 0,50 EUR + 0,14 EUR

1 000 - 3 000 EUR
101 - 200 операции

0,55 % 0,40 EUR + 0,13 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

0,50 % 0,30 EUR + 0,12 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

0,45 % 0,20 EUR + 0,11 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

0,40 % 0,15 EUR + 0,10 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

0,35 % 0,12 EUR + 0,09 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

0,30 % 0,10 EUR + 0,08 EUR

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

0,25 % 0,07 EUR + 0,07 EUR
Уебсайтовете за търговия с виртуални стоки или услуги: подаръчни ваучери, виртуални кредити, легална музика, филми и др. Игрални уебсайтове, рекламни портали и т.н., също могат да бъдат причислени към тази категория.
Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

За първите три месеца,
независимо от оборота (за първите 3 стъпки)

1,30 % 1,75 EUR + 0,12 EUR

0 - 1 000 EUR
до 100 операции

1,50 % 2,50 EUR + 0,14 EUR

1 000 - 3 000 EUR
101 - 200 операции

1,40 % 2,00 EUR + 0,13 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

1,30 % 1,75 EUR + 0,12 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

1,20 % 1,20 EUR + 0,11 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

1,10 % 0,60 EUR + 0,10 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

1,00 % 0,40 EUR + 0,09 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

0,90 % 0,30 EUR + 0,08 EUR

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

0,80 % 0,20 EUR + 0,07 EUR
Уебсайтове за търговия с високорискови стоки или услуги: хранителни добавки (с изключение на аптеки и големи признати фирми), подслушвателно оборудване и т.н.
Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

За първите три месеца,
независимо от оборота (за първите 3 стъпки)

7,65 % 10,50 EUR + 0,12 EUR

0 - 1 000 EUR
до 100 операции

9,00 % 15,00 EUR + 0,14 EUR

1 000 - 3 000 EUR
101 - 200 операции

8,10 % 12,00 EUR + 0,13 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

7,65 % 10,50 EUR + 0,12 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

7,20 % 9,00 EUR + 0,11 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

6,90 % 6,00 EUR + 0,10 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

6,60 % 5,10 EUR + 0,09 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

6,30 % 4,50 EUR + 0,08 EUR

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

6,00 % 3,90 EUR + 0,07 EUR

Примерно изчисляване на комисионна 

Ако един онлайн магазин продава физически стоки за 70 BGN и плащането се извършва с карти, тогава комисионната е 70 BGN * 0.8% = 0.56 BGN. Тъй като става въпрос за физически стоки, се прилага комисионната на Paysera за 1-ва категория. При минимален месечен оборот и брой операции за последните 30 дни, комисионната е 0,6% от сумата, което е 70 BGN * 0.6% = 0.42 BGN. Към тази сума се прибавя и фиксираната такса, която е 0,14 EUR (0.27 BGN). Така, общият размер на комисионната е 1,25 BGN.

Допълнителна информация

  • Комисионата се изчислява с точност до центове, закръглени нагоре.
  • Ако дадено лице има няколко проекта от различни категории, ценообразуването се прилага към всеки проект поотделно, но оборотът и броят на операциите се изчисляват за всички проекти заедно.
  • Възстановяването на суми по сметката на платеца зависи от банката на платеца. Вижте таксите за преводи в евро и в други валути (таксата за заверяване на средства не се връща).

Специално предложение за първите 3 месеца

Независимо от оборота (за първите 3 стъпки), за първите три месеца ще се прилагат следните цени на Paysera:
За проекти от категория 1
Процент - 0,50 %
Максимум - 0,30 EUR
Фиксирана такса - 0,12 EUR
За проекти от категория 2
Процент - 1,30 %
Максимум - 1,75 EUR
Фиксирана такса - 0,12 EUR
За проекти от категория 3
Процент - 7,65 %
Максимум - 10,50 EUR
Фиксирана такса - 0,12 EUR