Такси за получаване на плащания с банков превод и други системи

# Крайната комисионна, която се удържа, се формира от: % комисионна на банката според платежния метод + % комисионна на Paysera за съответната категория проект.
Разгледайте специалното ни предложение за първите 3 месеца тук.

Наличните платежни методи и комисионни според държавата

+

Категории на Paysera проекти и такси

Видовете търговци се разделят в няколко категории в зависимост от риска. Това се прави с цел намаляване на риска по отношение на репутацията на Paysera, както и допълнителни правни разходи в случай на евентуални спорове. Таксите за съответния проект намаляват автоматично при по-голям брой транзакции и обем на плащания. 

Уебсайтове за търговия с физически стоки: дрехи, обувки, парфюми, домакински уреди, бижута и други стоки (с изключение на стоки, разпределени към 3-та категория). Туристически агенции, застрахователни компании и уебсайтове на организации за социално подпомагане, признати в световен мащаб или на национално ниво, също могат да бъдат причислени към тази категория (УНИЦЕФ, Червеният кръст и т.н.).
Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

За първите три месеца,
независимо от оборота (за първите стъпки)

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EU
0 - 200 операции

0,90 % 0,40 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

0,85 % 0,30 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

0,80 % 0,20 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

0,70 % 0,12 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

0,65 % 0,10 EUR + 0,07 EUR

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

0,60 % 0,07 EUR + 0,07 EUR
Уебсайтовете за търговия с виртуални стоки или услуги: подаръчни ваучери, виртуални кредити, легална музика, филми и др., както и всички проекти на paysera.tickets. Проекти, като уебсайтове за игри, рекламни портали и т.н., също могат да бъдат причислени към тази категория.
Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

За първите три месеца,
независимо от оборота (за първите стъпки)

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EU
0 - 200 операции

1,40 % 2,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

1,35 % 1,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

1,30 % 1,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

1,20 % 0,60 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

1,15 % 0,50 EUR + 0,07 EUR

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

1,10 % 0,35 EUR + 0,07 EUR
Уебсайтове за търговия с високорискови стоки или услуги: хранителни добавки (с изключение на аптеки и големи признати фирми), подслушвателно оборудване и т.н.
Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

За първите три месеца,
независимо от оборота (за първите стъпки)

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EU
0 - 200 операции

8,10 % 12,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

7,20 % 9,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

6,90 % 6,00 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

6,60 % 5,10 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

6,30 % 4,50 EUR + 0,07 EUR

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

6,00 % 3,90 EUR + 0,07 EUR

Примерно изчисляване на комисионна 

Ако фирма продаде компютри за 1000 EUR и плащането се извърши чрез банка Luminor, тогава комисионната е EUR 1000 * 3% = 30 EUR, но тъй като комисионната не може да надвишава 4,34 EUR, то тя възлиза само на 4,34 EUR. Тъй като става въпрос за търговия с физически стоки, се прилага комисионната за проекти 1-ва категория. Да предположим, че фирмата е продала стоки за 10 000 EUR през последните 30 дни. Съгласно втората стъпка, комисионната е 0,07 EUR от фиксираната такса на транзакция плюс 0,85 % от сумата. Тъй като 0,85 % от сумата не може да надвишава 0,30 EUR, се прибавят само 0,30 EUR. Общият размер на изчислената комисионна за операцията е 4,34 EUR + 0,07 EUR + 0,30 EUR = 4,71 EUR.

Допълнителна информация

  • Комисионата се изчислява с точност до центове, закръглени нагоре.
  • Ако дадено лице има няколко проекта от различни категории, ценообразуването се прилага към всеки проект поотделно, но оборотът и броят на операциите се изчисляват за всички проекти заедно.
  • Възстановяването на суми по сметката на платеца зависи от банката на платеца. Вижте таксите за преводи в евро и в други валути (таксата за заверяване на средства не се връща).