Такси за получаване на плащания с банков превод и други системи

# Крайната комисионна, която се удържа се формира от: % комисионна на банката според платежния метод + % комисионна на Paysera за съответната категория проект.
Разгледайте специалното ни предложение за първите 3 месеца тук.

Наличните платежни методи и комисионни според държавата

+

Категории на Paysera проекти и такси

Видовете търговци се разделят в няколко категории в зависимост от риска. Това се прави с цел намаляване на риска по отношение на репутацията на Paysera, както и допълнителни правни разходи в случай на евентуални спорове. Таксите за съответния проект намаляват автоматично при по-голям брой транзакции и обем на плащания. 

Уебсайтове за търговия с физически стоки: дрехи, обувки, парфюми, домакински уреди, бижута и други стоки (с изключение на стоки, разпределени към 3-та категория). Туристически агенции, застрахователни компании и уебсайтове на организации за социално подпомагане, признати в световен мащаб или на национално ниво, също могат да бъдат причислени към тази категория (УНИЦЕФ, Червеният кръст и т.н.).
Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

За първите три месеца,
независимо от оборота (за първите стъпки)

0,50 %
(0,75 % от 01.07)
0,30 EUR
(0,15 EUR от 01.07)
+ 0,12 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

0 - 1 000 EUR
до 100 операции
(Тази стъпка ще бъде премахната от 01.07)

0,60 % 0,50 EUR + 0,14 EUR

1 000 - 3 000 EUR (0 - 3 000 от 01.07)
101 - 200 операции (0 - 200 операции от 01.07)

0,55 %
(0,90 % от 01.07)
0,40 EUR + 0,13 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

0,50 %
(0,85 % от 01.07)
0,30 EUR + 0,12 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

0,45 %
(0,80 % от 01.07)
0,20 EUR + 0,11 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

0,40 %
(0,75 % от 01.07)
0,15 EUR + 0,10 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

0,35 %
(0,70 % от 01.07)
0,12 EUR + 0,09 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

0,30 %
(0,65 % от 01.07)
0,10 EUR + 0,08 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

0,25 %
(0,60 % от 01.07)
0,07 EUR + 0,07 EUR
Уебсайтовете за търговия с виртуални стоки или услуги: подаръчни ваучери, виртуални кредити, легална музика, филми и др., както и всички проекти на paysera.tickets. Проекти, като уебсайтове за игри, рекламни портали и т.н., също могат да бъдат причислени към тази категория.
Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

За първите три месеца,
независимо от оборота (за първите стъпки)

1,30 %
(1,25 % от 01.07)
1,75 EUR
(0,75 EUR от 01.07)
+ 0,12 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

0 - 1 000 EUR
до 100 операции
(Тази стъпка ще бъде премахната от 01.07)

1,50 % 2,50 EUR + 0,14 EUR

1 000 - 3 000 EUR (0 - 3 000 от 01.07)
101 - 200 операции (0 - 200 операции от 01.07)

1,40 % 2,00 EUR + 0,13 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

1,30 %
(1,35 % от 01.07)
1,75 EUR
(1,50 EUR от 01.07)
+ 0,12 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

1,20 %
(1,30 % от 01.07)
1,20 EUR
(1,00 EUR от 01.07)
+ 0,11 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

1,10 %
(1,25 % от 01.07)
0,60 EUR
(0,75 EUR от 01.07)
+ 0,10 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

1,00 %
(1,20 % от 01.07)
0,40 EUR
(0,60 EUR от 01.07)
+ 0,09 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

0,90 %
(1,15 % от 01.07)
0,30 EUR
(0,50 EUR от 01.07)
+ 0,08 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

0,80 %
(1,10 % от 01.07)
0,20 EUR
(0,35 EUR от 01.07)
+ 0,07 EUR
Уебсайтове за търговия с високорискови стоки или услуги: хранителни добавки (с изключение на аптеки и големи признати фирми), подслушвателно оборудване и т.н.
Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

За първите три месеца,
независимо от оборота (за първите стъпки)

7,65 % 10,50 EUR + 0,12 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

0 - 1 000 EUR
до 100 операции
(Тази стъпка ще бъде премахната от 01.07)

9,00 % 15,00 EUR + 0,14 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

1 000 - 3 000 EUR (0 - 3 000 от 01.07)
101 - 200 операции (0 - 200 операции от 01.07)

8,10 % 12,00 EUR + 0,13 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

7,65 % 10,50 EUR + 0,12 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

7,20 % 9,00 EUR + 0,11 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

6,90 % 6,00 EUR + 0,10 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

6,60 % 5,10 EUR + 0,09 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

6,30 % 4,50 EUR + 0,08 EUR
(0,07 EUR от 01.07)

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

6,00 % 3,90 EUR + 0,07 EUR

Примерно изчисляване на комисионна 

Ако един онлайн магазин продава физически стоки за 70 BGN и плащането се извършва с карти, тогава комисионната е 70 BGN * 0.8% = 0.56 BGN. Тъй като става въпрос за физически стоки, се прилага комисионната на Paysera за 1-ва категория. При минимален месечен оборот и брой операции за последните 30 дни, комисионната е 0,6% от сумата, което е 70 BGN * 0.6% = 0.42 BGN. Към тази сума се прибавя и фиксираната такса, която е 0,14 EUR (0.27 BGN). Така, общият размер на комисионната е 1,25 BGN.

Допълнителна информация

  • Комисионата се изчислява с точност до центове, закръглени нагоре.
  • Ако дадено лице има няколко проекта от различни категории, ценообразуването се прилага към всеки проект поотделно, но оборотът и броят на операциите се изчисляват за всички проекти заедно.
  • Възстановяването на суми по сметката на платеца зависи от банката на платеца. Вижте таксите за преводи в евро и в други валути (таксата за заверяване на средства не се връща).

Специално предложение за първите 3 месеца

Независимо от оборота (за първите три стъпки), за първите три месеца ще се прилагат следните цени на Paysera:

За проекти от категория 1
Процент - 0,50 %
Максимум - 0,30 EUR
Фиксирана такса - 0,12 EUR
За проекти от категория 2
Процент - 1,30 %
Максимум - 1,75 EUR
Фиксирана такса - 0,12 EUR
За проекти от категория 3
Процент - 7,65 %
Максимум - 10,50 EUR
Фиксирана такса - 0,12 EUR