Обратно към списъка

Получаване на плащания чрез електронно банкиране и други системи

# Комисионната се състои от таксата, начислявана от банката или системата, и комисионната за категорията на Paysera проект.
Разгледайте офертата за успешен старт в електронната търговия тук.

Начините на плащане са посочени по държави

+

Категория на Paysera проект

Цените са категоризирани, тъй като някои магазини изискват по-строг надзор, може да изискват допълнителни усилия за намаляване на риска по отношение на репутацията, както и допълнителни правни разходи в случай на евентуални спорове. Цените за всички категории се намаляват автоматично, когато даден проект достигне по-висок брой посетители, не само поради броя на операциите, но и защото клиентът става познат за нас контрагент, придобива по-добра репутация и представлява по-малък риск.  

Уеб сайтове за търговия със стоки, които могат да бъдат доставени физически: дрехи, обувки, парфюми, домакински уреди, бижута и други стоки (с изключение на стоки, разпределени към 3-та категория). Туристически агенции, застрахователни компании и уеб сайтове на организации за социално подпомагане, признати в световен мащаб или на национално ниво, също могат да бъдат причислени към тази категория (УНИЦЕФ, Червеният кръст и т.н.).
Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

0 - 1 000 EUR
до 100 операции

0,60 % 0,50 EUR + 0,14 EUR

1 000 - 3 000 EUR
101 - 200 операции

0,55 % 0,40 EUR + 0,13 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

0,50 % 0,30 EUR + 0,12 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

0,45 % 0,20 EUR + 0,11 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

0,40 % 0,15 EUR + 0,10 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

0,35 % 0,12 EUR + 0,09 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

0,30 % 0,10 EUR + 0,08 EUR

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

0,25 % 0,07 EUR + 0,07 EUR
Уеб сайтовете за търговия с виртуални услуги или стоки: подаръчни ваучери, виртуални кредити, легална музика, филми и др. Проекти като игрални уеб сайтове, рекламни портали и т.н., също могат да бъдат причислени към тази категория.
Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

0 - 1 000 EUR
до 100 операции

1,50 % 2,50 EUR + 0,14 EUR

1 000 - 3 000 EUR
101 - 200 операции

1,40 % 2,00 EUR + 0,13 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

1,30 % 1,75 EUR + 0,12 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

1,20 % 1,20 EUR + 0,11 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

1,10 % 0,60 EUR + 0,10 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

1,00 % 0,40 EUR + 0,09 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

0,90 % 0,30 EUR + 0,08 EUR

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

0,80 % 0,20 EUR + 0,07 EUR
Уебсайтове за търговия с високорискови стоки или услуги: хранителни добавки (с изключение на аптеки и големи признати фирми), подслушвателно оборудване и т.н. Към категорията се причисляват и торент сайтове.
Оборот за последните 30 дни или брой транзакции Процент Максимум   Фиксирана такса

0 - 1 000 EUR
до 100 операции

9,00 % 15,00 EUR + 0,14 EUR

1 000 - 3 000 EUR
101 - 200 операции

8,10 % 12,00 EUR + 0,13 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 операции

7,65 % 10,50 EUR + 0,12 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 операции

7,20 % 9,00 EUR + 0,11 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 операции

6,90 % 6,00 EUR + 0,10 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 операции

6,60 % 5,10 EUR + 0,09 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 операции

6,30 % 4,50 EUR + 0,08 EUR

над 300 000 EUR
над 20 000 операции

6,00 % 3,90 EUR + 0,07 EUR

Пример за изчисляване на комисионна 

Ако една компания продава компютри за 1000 евро и плащането се извършва по банков път чрез Luminors (DNB) bank, тогава комисионната е 1000 евро * 3% = 30 евро, но комисионната не може да бъде повече от 4,34 евро, така че в крайна сметка тя възлиза на 4,34 евро. Тъй като става въпрос за физическа търговия със стоки, се прилага комисионната за проекти от 1-ва категория. Да предположим, че фирмата е продала стоки за 10 000 евро през последните 30 дни. Според третата стъпка, комисионната е 0,12 евро от фиксираната такса за транзакция, плюс 0,5% от сумата. Тъй като 0,5% от сумата не може да превишава 0,30 евро, се добавят само 0,30 евро. Общият размер на изчислената комисионна за операцията е 4,34 евро + 0,12 евро + 0,30 евро = 4,76 евро.

Допълнителна информация

  • Комисионата се изчислява с точност до центове, закръглени нагоре.
  • Ако дадено лице има няколко проекта от различни категории, ценообразуването се прилага към всеки проект поотделно, но оборотът и броят на операциите се изчисляват за всички проекти заедно.
  • Възстановяването на суми по сметката на платеца зависи от банката на платеца. Вижте таксите за преводи в евро и в други валути (таксата за заверяване на средства не се връща).

Оферта за успешен старт в електронната търговия

Независимо от оборота, за първите три месеца ще се прилагат следните цени на Paysera:
За проекти от категория 1
Процент - 0,50 %
Максимум - 0,30 EUR
Фиксирана такса - 0,12 EUR
За проекти от категория 2
Процент - 1,30 %
Максимум - 1,75 EUR
Фиксирана такса - 0,12 EUR
За проекти от категория 3
Процент - 7,65 %
Максимум - 10,50 EUR
Фиксирана такса - 0,12 EUR