Откриване на фирмена Paysera сметка

Започнете да приемате плащания за Вашия бизнес, възползвайте се от изгодни валутни курсове и правете по-евтини преводи. Всичко това и още много с фирмена сметка в Paysera. Изтеглете супер приложението на Paysera и започнете още днес!
#

СТЪПКА 1. Открийте лична сметка в Paysera

 1. Отворете мобилното приложение и изберете Вашия език
 2. Докоснете "Откриване на сметка"
 3. Въведете телефонния си номер
 4. Създайте парола
 5. Поставете отметка, че приемате условията
 6. Потвърдете номера на телефона си
 7. Създайте силен ПИН код
 8. Активирайте опциите за Touch ID (пръстов отпечатък) или Face ID (лицево разпознаване)

Регистрацията е завършена!

#

СТЪПКА 2. Проверка и идентификация

 1. Докоснете известието, за да завършите процеса по идентификация
 2. Въведете имейл адреса си и попълнете получения код за потвърждение
 3. Попълнете въпросника
 4. Потвърдете, че информацията е правилна и завършете идентификацията
 5. Изберете държавата на издаване на документа за самоличност и вида на документа
 6. Подгответе документа за самоличност и го снимайте
 7. Снимайте и себе си (селфи)

Честито! Вашата лична сметка е открита. Сега използвайте същите данни за вход, за да влезете в системата и да откриете фирмена сметка.

#

СТЪПКА 3. Откриване на фирмена сметка

Фирмена сметка може да бъде открита от ръководителя на фирмата или упълномощено лице.

Чрез мобилното приложение:

 1. Докоснете ⚙️ и изберете "Фирмени сметки", след което изберете "Откриване на фирмена сметка".
 2. Изберете държавата на регистрация и въведете регистрационния код.
 3. Подайте цялата изисквана информация.

Чрез уебсайта:

 1. Кликнете върху иконката на профила и изберете "Откриване на фирмена сметка".
 2. Изберете държавата на регистрация и въведете регистрационния код.
 3. Подайте цялата изисквана информация.

В случай че:

 • Сметката се открива от упълномощено лице или от лице, което не е български гражданин
 • Фирмата не е дружество с ограничена отговорност (ООД)
 • Името на управителя не съответства на данните в Търговския регистър (в системата на Paysera е посочен само с две имена или изписването е на латиница)
 • Вашата държава на регистрация не е в списъка

  Изберете „Друга държава“ и качете всички необходими документи:
  • Удостоверение за актуално състояние от Търговски регистър
  • Устав/Учредителен акт
  • Списък с акционерите
  • Пълномощно по образец на Paysera