Предимства и възможностиЗащитено онлайн пазаруване

Платежната карта на Paysera е защитена с технологията 3D Secure, която осигурява на картодържателя допълнителна защита при онлайн плащания. 3D Secure Ви помага да бъдете защитени от неразрешени картови транзакции, тъй като всяка онлайн покупка трябва да бъде потвърдена допълнително.

Бързо плащане в магазини

Когато плащате малка сума в пунктовете за продажба, които имат NFC четци на карти, вече не е необходимо да въвеждате ПИН, просто поставете картата до четеца.

Операции в брой и валути

Основната валута на картата е евро, но е възможно да се изпълняват плащания или да се теглят пари в брой в други валути, като USD, GBP и др. Тегленето на суми в брой може да се извърши от всички банкомати, които обслужват разплащателни карти VISA. Когато теглите пари в EUR, изберете "Продължи без превалутиране". По този начин ще избегнете допълнителни такси за превалутиране. В случай на теглене на суми във валута, различна от евро, се прилагат допълнителни такси за превалутиране.
Таксите за касови операции може да бъдат прегледани тук.

Отделна IBAN картова сметка

При издаване на Paysera карта се открива допълнителна сметка само за таксуване. Тя е отделена от главната Paysera сметка и по този начин е удобно да контролирате средствата си и да ги съхранявате защитени само за картови плащания.

Следете паричния си поток по телефона

С мобилното приложение Paysera можете да преглеждате баланса по своите основни и картови сметки, както и извлеченията по сметките. Изпълнявайте преводи към банки или извършвайте незабавни парични преводи между Paysera сметки без каквито и да било такси или лимити.

Поръчка на карта

Поръчайте карта, като влезете в своя акаунт.

Как да започна?Открийте си Paysera сметка
Изпълнете процедурата по идентификация
След като влезете в системата, изберете "Paysera Visa" и поръчайте карта.