Такси за преводи в евро (EUR)

Paysera е част от Единната зона за плащания в евро (SEPA) и е член на SEPA Instant, благодарение на което можете да изпълнявате незабавни преводи в EUR.
Моля, имайте предвид, че времето за изпълнение на преводи, посочено на уебсайта на Paysera, е в съответствие с часова зона UTC+3.

Налични са няколко типа на изпълнение на преводи в EUR, които се различават един от друг по отношение на цена и време за заверяване на средствата по сметката.

Стандартни (не спешни) преводи

Стандартни (не спешни) преводи в евро към държави от ЕИЗ се изпълняват чрез системата SEPA, ползвайки IBAN сметка.

Преводите могат да струват повече, ако банката на получателя не е част от зоната на SEPA.

Държава Банка на получателя Такса Приет за изпълнение Парите достигат банката на получателя
Държави от SEPA и Косово Paysera 0,00 EUR 24/7 незабавно
Други държави Paysera 0,00 EUR
(от 01.04 - 0,00 EUR за първите 50 превода на месец и 0,10 EUR за всеки следващ превод)
24/7 незабавно
Държави от SEPA и Косово Всички банки 0,00 EUR за физически лица
0,20 EUR за юридически лица
Пн - Пт, 8:00 - 20:00 ч. до 1 работен ден
Ако преводът бъде подаден за изпълнение до 15:45 ч., той достига до получателя в същия ден
Други държави Всички банки 0,00 EUR за физически лица (от 01.04 - 0,00 EUR за първите 5 превода на месец и 0,50 EUR за всеки следващ превод)
0,55 EUR за юридически лица (1,00 EUR от 01.04)
Пн - Пт, 8:00 - 20:00 ч. до 1 работен ден
Ако преводът бъде подаден за изпълнение до 15:45 ч., той достига до получателя в същия ден

Срок за изпълнение на парични преводи

Подаден за изпълнение * Приблизително време на заверяване по сметката на клиента
6:45–8:50 ч. 11:10 ч.
8:50–9:30 ч. 11:10 ч.
9:30–12:00 ч. 13:40 ч.
12:00–14:30 ч. 16:10 ч.
14:30–16:30 ч. 17:40 ч.
16:30–16:45 ч. 17:40 ч.
16:45–6:45 ч. на следващия работен ден в 9:00 ч.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: при превод на парични средства през работни дни към литовските банки Citadelė, Medicinos bankas, Šiaulių bankas, Lithuanian Credit Union, Vilnius Credit Union, CSDL Registrar of personal accounts, Lithuanian post, Perlas services, European Merchant Bank, General Financing, United Central Credit Union, LTL Credit Union, AB Mano Bankas, UAB PayRay, "Rato" Credit Union, Credit Union "Saulėgrąža" и Credit Union "Taupa", преводите се изпълняват както следва:

Подаден за изпълнение * Приблизително време на заверяване по сметката на клиента
8:00–18:00 ч. до 15 мин.
18:00–8:00 ч. 8:15 ч.

Незабавни преводи (SEPA Instant)

Незабавните преводи (SEPA Instant) се изпълняват само към държави от ЕИЗ и при условие, че банката на получателя е член на системата SEPA Instant.

Държава Банка на получателя Такса Приет за изпълнение Парите достигат банката на получателя
Държави от ЕИЗ Член на SEPA Instant 0,00 EUR за физически лица
0,20 EUR за юридически лица
24/7/365 до 1 минута
ВНИМАНИЕ! Преводи на стойност, надвишаваща 100 000 евро (EUR), се изпълняват като стандартни (не спешни). Повече информация за стандартните преводи можете да намерите тук.

Международни преводи в EUR

Международни преводи в EUR са еврови преводи към банки, които не са свързани към системата SEPA, включително банки извън ЕИЗ.

Ако Вашият международен превод в EUR бъде отхвърлен, най-вероятно банката получател не е включена в списъка на участниците в TARGET2. Моля, свържете се с отдел "Обслужване на клиенти", като посочите данни за превода и ние ще се постараем да изпълним Вашия превод.

Държава Банка на получателя Такса Приет за изпълнение Достига банката на получателя
Всички държави участник в TARGET2 7,00 EUR (само тип SHA)**
За входящите плащания към Вашата сметка, извършени чрез системата TARGET2, се начислява 3,00 такса в EUR. Повече информация...
Пн-Пт, 8:00 - 17:50 ч. до 2 работни дни

*Забележка! Обработката на плащането може да отнеме до 5 минути.

** Банките-кореспонденти може да начислят допълнителни такси от сумата на превода.

Преводи в евро (EUR) в Косово

Банка на получателя Такса за физически лица Такса за юридически лица Приет за изпълнение Достига банката на получателя
BPB (Banka per Biznes) Безплатно Безплатно Пн-Пт, 8:00 - 17:00 ч. (часова зона на Косово) до 2 работни дни
NLB Banka Prishtina, Turk Ekonomi Bankasi, ProCredit Bank, Banka Ekonomike, Raiffeisen Bank Kosovo, Banka Kombetare Tregtare, Ziraat Bankasi до 10,000 EUR – 2,00 EUR
над 10,000 EUR – 3,50 EUR
до 10,000 EUR – 2,50 EUR
над 10,000 EUR – 5,00 EUR
Пн-Пт, 8:00 - 17:00 ч. (часова зона на Косово) до 2 работни дни

Такси за преводи в евро (EUR) за юридически лица

Повечето услуги на Paysera се предоставят на клиентите в размера на тяхната себестойност. Трансферите, извършвани от международни компании и доставчици на платежни услуги, изискват допълнителни човешки ресурси, поради което и цената е по-висока.

Услуга Държави отSEPA Фирми в Косово Държави извънSEPA countries Международни компании* Доставчици на платежни услуги
SEPA превод 0,20 EUR 1,00 EUR + 0,35 EUR към общата цена
(1,00 EUR от 01.04)
+ 5,00 EUR към общата цена
(5,00 EUR от 01.04)
+ 0,50 EUR към общата цена
(1,00 EUR от 01.04)
Превод към банка в Косово 0,20 EUR
(7,00 EUR от 01.04)
BPB (Banka per Biznes): Безплатно

Други банки**:
до 10,000 EUR – 2,50 EUR
над 10,000 EUR – 5,00 EUR
0,35 EUR
(10,00 EUR от 01.04)
+ 30,00 EUR към общата цена за международен превод
(35,00 EUR от 01.04)
+ 5,00 EUR към общата цена за международен превод
(35,00 EUR от 01.04)
Международен превод (SWIFT) 7,00 EUR 7,00 EUR 7,00 EUR
(10,00 EUR от 01.04)
+ 30,00 EUR към общата цена
(35,00 EUR от 01.04)
+ 5,00 EUR към общата цена
(35,00 EUR от 01.04)
Заверяване на SEPA преводи Безплатно
За входящи преводи към Вашата сметка, изпълнени чрез системата TARGET2, се начислява такса от 3,00 EUR. Повече информация...
Безплатно
За входящи преводи към Вашата сметка, изпълнени чрез системата TARGET2, се начислява такса от 3,00 EUR. Повече информация...
+ 0,10 EUR към общата цена
(0,10 EUR от 01.04)
+ 0,50 EUR към общата цена
(0,50 EUR от 01.04)
+ 0,35 EUR към общата цена
(0,50 EUR от 01.04)
Заверяване на международни преводи 3,00 EUR 3,00 EUR +0,10 EUR към общата цена
(3,00 EUR от 01.04)
+ 0,50 EUR към общата цена
(4,00 EUR от 01.04)
+ 0,35 EUR към общата цена
(4,00 EUR от 01.04)

* "Международна компания" е юридическо лице, което:

  • осъществява реална стопанска дейност в международна среда или на територията на няколко държави, обаче не извършва такава дейност в държавата на регистрация на дружеството или дейността е ограничена, съгласно документите за учредяване или от юрисдикцията на тази държава, и/или
  • клиентът е обект на значително данъчно облекчение, и/или
  • правните актове не изискват такива юридически лица да подготвят и подават финансови отчети към надзорни институции, включително годишни финансови отчети.

** NLB Banka Prishtina, Turk Ekonomi Bankasi, ProCredit Bank, Banka Ekonomike, Raiffeisen Bank Kosovo, Banka Kombetare Tregtare, Ziraat Bankasi.

При изпълнение на превод от електронната система, издателят на електронни пари (Paysera) изкупува обратно електронни пари по тяхната номинална стойност, т.е. обменя електронни пари в системата за стандартни пари в съотношение 1:1. По този начин таксите за превод, дадени в таблицата, в действителност са такси за обратно изкупуване на електронни пари.

Забележки:

  • Забележка: Преводи към Беларус се изпълняват само в EUR към банки със следните SWIFT кодове: AEBKBY2XXXX, AKBBBY2XXXX, ALFABY2XXXX, BAPBBY2XXXX, BLBBBY2XXXX, BLNBBY2XXXX, BPSBBY2XXXX, MMBNBY22XXX, MTBKBY22XXX, NBRBBY2XXXX, PJCBBY2XXXX, REDJBY22XXX, SLANBY22XXX, SOMABY22XXX, UNBSBY2XXXX, ZEPTBY2XXXX. Преводът струва 7 EUR.
  • Преводи към чуждестранна банка може да отнемат повече време, ако преводът не е направен през работното време на банката кореспондент. В такъв случай преводът ще се изпълни в първия работен ден на банката кореспондент.
  • Банката на получателя може да прилага такса за заверяване на пари по сметка, когато преводът се извършва от ЕС. Препоръчваме да се проверят стойностите на банковите такси, които може да бъдат наложени.
  • Банката на получателя може да откаже да приеме превод от трето лице, поради вътрешни разпоредби/правила. Paysera не компенсира каквито и да е комисионни, удържани от банката на получателя от възстановената сума.
  • Допълнителни такси може да бъдат наложени поради спецификата на превода.

Могат да бъдат наложени допълнителни такси за преводи.