Обратно към списъка

Такси за преводи е евро (EUR)

Таксите за преводи в друга валута може да бъдат разгледани тук. Paysera е част от Единната зона за плащания в евро (SEPA) и е член на SEPA Instant, което ни позволява да изпълняваме незабавни преводи.

Има няколко метода за превод на парични средства в евро, които се различават по отношение на цена и време за заверяване на средствата по сметката.

Стандартни преводи

Стандартни (не спешни) преводи в евро към държави от ЕИЗ се изпълняват чрез системата SEPA, ползвайки IBAN сметка.

Преводите могат да струват повече, ако банката на получателя не е част от зоната на SEPA .

Държава Банка на получателя Такса Приет за изпълнение Парите достигат банката на получателя
Всички държави Paysera 0,00 EUR Пн - Нд, 0 незабавно
Държави от ЕИЗ Всички банки 0,15 EUR
(до 30 безплатни превода на месец за физически лица)
Пн - Пт, 8:00 - 20:00 ч. до 1 работен ден
Други държави Всички банки 7,00 EUR* Пн - Пт, 8:00 - 15:30 ч. от 1 до 3 работни дни

Време за парични преводи

Подаден за изпълнение Приблизително време на заверяване по сметката на клиента
9:30 – 12:00 ч. 13:40 ч.
12:00 – 14:30 ч. 16:10 ч.
14:30 – 16:30 ч. 17:40 ч.
16:30 – 20:45 ч. на следващия работен ден в 9:00 ч.
8:45 – 9:30 ч. 11:10 ч.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: при превеждане на пари през работни дни към литовските банки Citadelė, Medicinos bankas, Šiaulių bankas, Lithuanian Credit Union, Vilnius credit, CSDL Registrar of personal accounts, Lithuanian post и Perlas services, преводите се изпълняват както следва:

Подаден за изпълнение Приблизително време на заверяване на плащането по сметката на клиента
8:00 – 18:00 ч. до 15 мин.
18:00 – 20:45 ч. 21:15 PM
20:45 – 8:00 ч. 8:15 ч.

* ВНИМАНИЕ! Ако изберете начин на плащане OUR, преводът ще струва 25 EUR. Ако таксата не е достатъчна, за да прокрие всички такси на банките кореспонденти и на банката получател, останалата сума трябва да бъде платена допълнително.

Експресни преводи

Спешни преводи в евро не могат да бъдат получени чрез Paysera IBAN сметка. Ползвайки IBAN сметка, чрез системата SEPA могат да се изпълнят само СТАНДАРТНИ (НЕ СПЕШНИ) преводи. Спешни преводи се изпълняват само чрез Paysera сметка.

Две различни комисионни могат да бъдат приложени за преводи в една и съща валута: местна и стандартна.

Местна - такси, прилагани за потребители, които имат сметка в конкретна банка, посочена в таблицата и са свързали тази банкова сметка към своята Paysera сметка. За да свържете сметките, трябва да преведете някаква сума от банковата си сметка към Вашата Paysera сметка.

Стандартна - такси за всички останали потребители на Paysera, за които не се прилага местната такса.

Държава Банка на получателя Преференциална такса Стандартна такса Приет за изпълнение Парите достигат банката на получателя
Литва Swedbank* 0,23 EUR 0,29 EUR 24/7/365 до 1 минута
Литва SEB* 0,29 EUR 0,29 EUR 24/7/365 до 1 минута
Литва Medicinos bankas 0,20 EUR 0,29 EUR Пн-Нд, 8:00 - 20:00 ч. до 30 минути
Литва Šiaulių bankas, Citadele 0,23 EUR 0,29 EUR Пн-Нд, 8:00 - 20:00 ч. до 30 минути
Литва Luminor 0,29 EUR 0,29 EUR Пн-Нд, 8:00 - 20:00 ч. до 30 минути
Латвия Citadele* 0,07 EUR 0,29 EUR 24/7/365 до 1 минута
Естония SEB* 0,16 EUR 0,29 EUR 24/7/365 до 1 минута
Германия Luminor (DNB) 0,00 EUR 0,29 EUR Пн-Нд, 8:00 - 20:00 ч. до 30 минути
* При нареждане на превод над 15 000 EUR, преводът се приема за изпълнение от понеделник до неделя, от 8:00 до 20:00 ч., и паричните средства достигат до получателя в рамките на 30 минути (вътрешен превод).

Незабавни преводи (SEPA Instant)

Незабавните преводи (SEPA Instant) се изпълняват само към държави от ЕИЗ и при условие, че банката на получателя е член на системата SEPA Instant.

В случай, че желаете да наредите спешен превод и банката на получателя е член на SEPA Instant, трансферът автоматично ще се изпълни като незабавен превод в рамките на системата SEPA Instant.
Държава Банка на получателя Такса Приет за изпълнение Парите достигат банката на получателя
Държави от ЕИЗ Член на SEPA Instant  0,29 EUR 24/7 до 1 минута

Такси за преводи в евро (EUR) за юридически лица

Таксите за паричен превод зависят от държавата на регистрация на дружеството и неговия тип.

Услуга Държави от SEPA Държави извън SEPA Офшорни компании Доставчик на платежни услуги
SEPA превод 0,15 EUR + 0,35 EUR към общата цена + 5,00 EUR to the general price + 0,50 EUR към общата цена
Заверяване на SEPA превод Безплатно + 0,10 EUR to the general price + 0,50 EUR към общата цена + 0,35 EUR към общата цена

При изпълнение на превод от електронната система, издателят на електронни пари (Paysera) изкупува обратно електронни пари по тяхната номинална стойност, т.е. обменя електронни пари в системата за стандартни пари в съотношение 1:1. По този начин таксите за превод, дадени в таблицата, в действителност са такси за обратно изкупуване на електронни пари.

Забележки:

  • Към цената за международни преводи (с изключение на SEPA) за доставчиците на платежни услуги, отбелязана в ценовата листа, се начисляват допълнително 3 EUR.
  • Преводи към чуждестранна банка може да отнемат повече време, ако преводът не е направен през работното време на банката кореспондент. В такъв случай преводът ще се изпълни в първия работен ден на банката кореспондент.
  • Преводи към банки в Беларус не се извършват поради ограниченията, наложени от местното законодателство.
  • Банката на получателя може да прилага такса за заверяване на пари по сметка, когато преводът се извършва от ЕС. Препоръчваме да се проверят стойностите на банковите такси, които може да бъдат наложени.
  • Банката на получателя може да откаже да приеме превод от трето лице, поради вътрешни разпоредби/правила. Paysera не компенсира каквито и да е комисионни, удържани от банката на получателя от възстановената сума.
  • Допълнителни такси може да бъдат наложени поради спецификата на превода.

Могат да бъдат наложени допълнителни такси за преводи. Всички такси са посочени тук.