Обратно към списъка

Управление на сметка и идентификация

Управление на сметки на физически лица

Услуга Такса
Откриване или закриване на сметка за физически лица в системата или в офис на Paysera* Безплатно
Месечна такса за управление на сметка Безплатно
Месечна такса за управление на сметка за физически лица, когато клиентът не е влизал в своята сметка и не е извършил поне една платежна операция в рамките на 2 години 2,00 EUR

Управление на сметки на юридически лица

Услуга Държава от SEPA Държава извън SEPA Международна компания Доставчик на платежни услуги
Откриване на сметка на юридическо лице в системата или в офис на Paysera* Безплатно 10,00 EUR 100,00 EUR 100,00 EUR
Месечна такса за управление на сметка Безплатно 1,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR
Месечна такса за управление на сметка за юридически лица, когато клиентът не е влизал в своята сметка и не е извършил поне една платежна операция в рамките на 2 години 5,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR

Идентификация на клиент

Идентификацията е необходима за достъп до всички възможности на Paysera сметка.
 

Услуга Такса
Идентификация на клиент в офис* Безплатно
Идентификация на клиент чрез качване на документи в системата Безплатно
Идентификация на клиент чрез електронен подпис** Безплатно

* При посещение в офис лицето трябва да предостави следните документи:
За физически лица: лична карта или паспорт.
За юридически лица: лична карта или паспорт на ръководителя на дружеството.
Ако фирмата е регистрирана извън Република Литва, лицето трябва да разполага и с документ за регистрация на дружеството, както и с документ за назначаване на ръководителя на фирмата (името на управителя трябва да бъде изрично посочено).
В случаите, в които фирмената сметка се открива от упълномощено лице, а не от ръководителя на дружеството, упълномощеното лице трябва да предостави пълномощно от управителя на фирмата, заверено от нотариус или подписано с електронен подпис, както и документ за самоличност – лична карта или паспорт.

**Услугата е достъпна само в Литва.
***При откриване на фирмена сметка в някои държави може да се начислят допълнителни такси за проверка на документи.След като клиентът (потребителят) прекрати Генералното споразумение, остатъкът по сметката му може да бъде преведен по банкова сметка, открита на името на клиента, или да се изплати в брой в офиса на "Paysera LT" UAB, находящ се в гр. Вилнюс, ул. Менулио № 7.
Обратно към списъка