Оператори: Eagle Mobile, Vodafone, Telekom Albania
Валута: ALL 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 60 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
120 ALL 100 ALL 27 ALL 27,00 %