Оператори: MTC, A1, life:). 
Валута: BYN 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 60 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
A1 1,00 BYN 0,80 BYN 0,22 BYN 27,80 %
MTS 1,04 BYN 0,83 BYN 0,22 BYN 26,50 %
life:) 1,25 BYN 1,00 BYN 0,28 BYN 28,00 %
A1 1,50 BYN 1,20 BYN 0,34 BYN 28,20 %
MTS 1,56 BYN 1,25 BYN 0,33 BYN 26,10 %
life:) 1,75 BYN 1,40 BYN 0,40 BYN 28,30 %
A1 2,00 BYN 1,60 BYN 0,44 BYN 27,80 %
MTS 2,08 BYN 1,66 BYN 0,43 BYN 25,90 %
life:) 2,25 BYN 1,80 BYN 0,50 BYN 27,90 %
A1 3,50 BYN 2,80 BYN 0,78 BYN 27,90 %
MTS 3,50 BYN 2,80 BYN 0,73 BYN 26,10 %
life:) 4,00 BYN 3,20 BYN 0,90 BYN 28,10 %