Оператори: Proximus, Mobistar, BASE/KPN, Telenet 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца. 

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Proximus 1,00 EUR 0,83 EUR 0,37 EUR 44,60 %
Mobistar 0,37 EUR 44,60 %
KPN/Base 0,30 EUR 36,14 %
Telenet 0,35 EUR 42,17 %
Proximus 2,00 EUR 1,65 EUR 0,96 EUR 58,18 %
Mobistar 0,86 EUR 52,12 %
KPN/Base 0,75 EUR 45,45 %
Telenet 0,99 EUR 60,00 %