Всички държави

Кабо Верде 

Оператори: Cabo Verde Telecom, T+ Mobile 
Валута: CVE 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 285 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС %
50,00 CVE 43,48 CVE 46,00 %
100,00 CVE 86,96 CVE 46,00 %