Всички държави

Колумбия 

Оператори: Claro, Movistar, Tigo 
Валута: COP 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 120 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
3689 COP 3100 COP 434 COP 14,00 %