Оператори: T-Mobile, VIPnet, Tele2 
Валута: HRK 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
VIPnet 10,00 HRK 8,00 HRK 3,78 HRK 47,25 %
Tele2 2,72 HRK 34,00 %
T-mobile 3,73 HRK 46,62 %
VIPnet 20,00 HRK 16,00 HRK 7,74 HRK 48,37 %
Tele2 5,66 HRK 35,37 %
T-mobile 7,70 HRK 48,13 %