Оператори: Cyta-Vodafone, MTN 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
1,33 EUR 1,12 EUR 0,37 EUR 33,00 %
4,07 EUR 3,42 EUR 1,23 EUR 36,00 %