Оператори: T-Mobile, O2, Vodafone
Валута: CZK 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца. 

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление &
50,00 CZK 41,32 CZK 18,75 CZK 45,38 %
79,00 CZK 65,29 CZK 29,62 CZK 45,37 %
99,00 CZK 81,82 CZK 41,25 CZK 50,42 %