Оператори: TDC, Telia, Telenor, Tre
Валута: DKK 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 60 дни, считано от края на месеца.

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
10 8 4,96 62,00 %
15 12 7,56 63,00 %
20 16 10,24 64,00 %
30 24 15,60 65,00 %
50 40 26,80 67,00 %
75 60 40,20 67,00 %
150 120 81,60 68,00 %