Всички държави

ФИНЛАНДИЯ

Оператори: TeliaSonera, DNA Tieto, Elisa
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
1,00 EUR 0,81 EUR 0,37 EUR 45,70 %
2,00 EUR 1,61 EUR 0,90 EUR 55,90 %