Оператори: Orange, SFR, Bouygues 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Orange 4,50 EUR 3,76 EUR 2,00 EUR 53,20 %
SFR 1,97 EUR 52,40 %
Bouygues 2,04 EUR 54,25 %