Оператори: Cosmote, Wind, Vodafone 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 150 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
3,65 EUR 2,94 EUR 1,06 EUR 35,88 %
1,24 EUR 1,00 EUR 0,36 EUR 35,88 %