Оператори: TIM, Vodafone, Wind, H3G 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 75 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
1,50 EUR 1,23 EUR 0,44 EUR 35,77 %
2,00 EUR 1,64 EUR 0,59 EUR 35,98 %
2,40 EUR 1,97 EUR 0,70 EUR 35,53 %