Всички държави

Йордания 

Оператори: Zain, Orange
Валута: JOD 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
0,50 JOD 0,43 JOD 0,16 JOD 37,20 %
1,00 JOD 0,86 JOD 0,32 JOD 37,20 %
2,00 JOD 1,72 JOD 0,65 JOD 37,80 %