Оператори: Zain, Viva, Wataniya 
Валута: KWD 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 180 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
0,30 KWD 0,30 KWD 0,09 KWD 31,00 %
0,50 KWD 0,50 KWD 0,16 KWD 31,00 %