Оператори: Bitė, Telia (Omnitel), Tele2 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 45 дни, считано от края на месеца.  

Процент от цената на SMS съобщение към получателя, без включен ДДС.

Кратък номер: 1679 (портал за плащания)

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
0,29 EUR 0,24 EUR 0,12 EUR 50 %
0,50 EUR 0,41 EUR 0,20 EUR 49,00 %
1,00 EUR 0,83 EUR 0,42 EUR 50,70 %
1,50 EUR 1,24 EUR 0,63 EUR 50,70 %
2,00 EUR 1,65 EUR 0,84 EUR 50,70 %
2,50 EUR 2,07 EUR 1,05 EUR 50,70 %
3,00 EUR 2,48 EUR 1,26 EUR 50,70 %
3,50 EUR 2,89 EUR 1,47 EUR 50,70 %
4,00 EUR 3,31 EUR 1,68 EUR 50,70 %
4,50 EUR 3,72 EUR 1,89 EUR 50,70 %
5,00 EUR 4,13 EUR 2,09 EUR 50,70 %
5,50 EUR 4,55 EUR 2,30 EUR 50,70 %
6,00 EUR 4,96 EUR 2,51 EUR 50,70 %
7,00 EUR 5,79 EUR 2,93 EUR 50,70 %
7,50 EUR 6,20 EUR 3,14  EUR 50,70 %
8,00 EUR 6,61 EUR 3,35 EUR 50,70 %
9,00 EUR 7,44 EUR 3,77 EUR 50,70 %
10,00 EUR 8,26 EUR 4,19 EUR 50,70 %

Кратък номер: 1679 (абонамент)

Можете да се абонирате за получаване на плащания със SMS съобщения. След като клиентът изпрати SMS съобщение с Вашата ключова дума до кратък номер 1679, абонаментът за SMS се активира автоматично, а таксата за услугата се удържа автоматично на всеки 30 дни. Клиентът се информира предварително чрез SMS съобщение за удържането на таксата . Клиентът може да прекрати абонамента по всяко време, като изпрати SMS съобщение с ключова дума STOP до кратък номер 1679. Цената за прекратяване на абонамента е 0,09 EUR.

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
0,50 EUR 0,41 EUR 0,20 EUR 49,00 %
1,00 EUR 0,83 EUR 0,42 EUR 50,70 %
1,50 EUR 1,24 EUR 0,63 EUR 50,70 %
2,00 EUR 1,65 EUR 0,84 EUR 50,70 %
2,50 EUR 2,07 EUR 1,05 EUR 50,70 %
3,00 EUR 2,48 EUR 1,26 EUR 50,70 %
3,50 EUR 2,89 EUR 1,47 EUR 50,70 %
4,00 EUR 3,31 EUR 1,68 EUR 50,70 %
4,50 EUR 3,72 EUR 1,89 EUR 50,70 %
5,00 EUR 4,13 EUR 2,09 EUR 50,70 %