Всички държави

Люксембург 

Оператори: POST, Tango, Orange
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца. 

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
3,00 EUR 2,56 EUR 1,31 EUR 51,17 %