Всички държави

Македония

Оператори: T-Mobile, One, VIP 
Валута: MKD 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца. 

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
One 41,30 MKD 35,00 MKD 12,60 MKD 36,00 %
T-Mobile 41,30 MKD 35,00 MKD 12,60 MKD 36,00 %
VIP 41,30 MKD 35,00 MKD 10,85 MKD 31,00 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
One 106,20 MKD 90,00 MKD 32,40 MKD 36,00 %
T-Mobile 106,20 MKD 90,00 MKD 32,40 MKD 36,00 %
VIP 106,20 MKD 90,00 MKD 27,90 MKD 31,00 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
One 177,00 MKD 150,00 MKD 54,00 MKD 36,00 %
T-Mobile 177,00 MKD 150,00 MKD 54,00 MKD 36,00 %
VIP 177,00 MKD 150,00 MKD 46,50 MKD 31,00 %