Оператори: Moldcell, Unite, Orange
Валута: MDL 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
11,00 MLD 9,17 MLD 1,48 MLD 16,15 %
20,00 MLD 16,67 MLD 3,18 MLD 19,05 %
33,00 MLD 27,50 MLD 5,62 MLD 20,45 %
40,00 MLD 33,33 MLD 6,93 MLD 20,80 %