Всички държави

Мозамбик 

Оператори: Movitel, Vodacom, Mcel 
Валута: MZN 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 135 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Movitel 5,00 MZN 4,27 MZN 1,00 MZN 23,50 %
Vodacom 5,00 MZN 4,27 MZN 1,67 MZN 39,20 %
Mcel 5,00 MZN 4,27 MZN 1,69 MZN 39,65 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Movitel 10,00 MZN 8,55 MZN 2,25 MZN 26,30 %
Vodacom 10,00 MZN 8,55 MZN 3,93 MZN 45,95 %
Mcel 10,00 MZN 8,55 MZN 2,48 MZN 28,95 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Movitel 15,00 MZN 12,82 MZN 3,48 MZN 27,15 %
Vodacom 15,00 MZN 12,82 MZN 6,18 MZN 48,20 %
Mcel 15,00 MZN 12,82 MZN 2,51 MZN 19,60 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Movitel 20,00 MZN 17,09 MZN 4,73 MZN 27,65 %
Vodacom 20,00 MZN 17,09 MZN 8,43 MZN 49,35 %
Mcel 20,00 MZN 17,09 MZN 4,83 MZN 28,25 %