Всички държави

Холандия 

Оператори: KPN, T-Mobile, Tele2, Teleena, Telfort, Vodafone, KPN, T-Mobile, Tele2, Teleena, Telfort, Vodafone 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
1,50 EUR 1,24 EUR 0,69 EUR 55,89 %