Всички държави

Португалия

Оператори: Visi 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 180 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
1,00 EUR 0,81 EUR 0,26 EUR 32,10 %
2,10 EUR 1,71 EUR 0,69 EUR 40,35 %
3,00 EUR 2,44 EUR 0,98 EUR 40,16 %
4,00 EUR 3,25 EUR 1,36 EUR 41,85 %