Оператори: Orange, Telenor, Vodafone
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 60 дни, считано от края на месеца.

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Vodafone 1,08 EUR  0,90 EUR 0,31 EUR 34,44 %
Orange  EUR 34,44 %
Telekom 0,31 EUR 34,44 %
Vodafone 3,57 EUR 3,00 EUR 1,14 EUR 38,00 %
Orange 1,02 EUR 34,00 %
Telekom 1,14 EUR 38,00 %