Всички държави

Словакия 

Оператори: Orange, Telekom, O2 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 30 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS с вкл. ДДС Цена на SMS без ДДС Постъпление %
0,50 EUR 0,42 EUR 0,15 EUR 35,70 %
1,20 EUR 1,00 EUR 0,37 EUR 37,00 %
1,60 EUR 1,33 EUR 0,56 EUR 36,85 %